chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Landbouw en Visserij

  "Het Vlaamse glas gaf ons de kans om tegen een zeer interessante prijs een snel, betrouwbaar en redundant netwerk uit te werken in een dubbele ster structuur."

  Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor beleidsontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie in verband met landbouw, tuinbouw, zeevisserij en platteland. Als (Europees) betaalorgaan voor Landbouw en Visserij zijn ze binnen de sector ook gekend als uitbetaler van de Vlaamse en Europese landbouwsubsidies.
  Aan het woord is Johan Vrijders, als diensthoofd exploitatie verantwoordelijk voor de uitbouw van het netwerk.

  De uitdaging

  Minimale vertragingen voor een virtuele desktopomgeving

  Oorspronkelijk waren al onze sites geconnecteerd via 2 Mbit/s lijnen via een commerciële provider. Deze verbindingen waren heel traag en niet voldoende redundant waardoor een uitval direct een grote impact had. In 2006 moest er echter verhuisd worden en om flexibel te kunnen werken vanuit onze verschillende locaties leek een virtuele desktopomgeving de ideale oplossing voor ons. Bij dit concept staat al je data op een centrale server en kan je vanuit eender welke site ogenblikkelijk je scherm overnemen. Het werken met een virtuele desktop vergt echter zeer betrouwbare communicatielijnen waarbij het vooral van belang is dat de vertraging tussen de centrale server en de gebruiker uiterst klein is. In die tijd was dat een hele uitdaging.

  De oplossing

  Volledige redundantie in een dubbele ster structuur

  Het Vlaamse glas gaf ons de kans om tegen een zeer interessante prijs een snel, betrouwbaar en redundant netwerk uit te werken in een dubbele ster structuur. Al in 2003 zijn we gestart met het migreren van onze sites naar het Vlaamse glas. Deze gefaseerde migraties zijn telkens zeer vlot verlopen. Oorspronkelijk hadden we 10 Mbps tussen onze sites maar reeds een jaar later werd dit verhoogd naar 100 Mbps. Onze datacenters werden met elkaar verbonden door een redundante gigabitverbinding, waardoor een grote uitval in een van de datacenters geen impact heeft op onze werking. Sinds 2006 hebben we in al onze locaties toegang tot de virtuele desktopomgeving over het Vlaamse glasvezelnetwerk.

  Het resultaat

  Overal verder werken zonder zorgen

  Het is nauwelijks te merken dat we in een virtuele omgeving draaien. Mijn bestanden openen even snel als bij lokale opslag en sneller dan via traditionele netwerktoegang naar fileservers. Als ik naar een andere locatie (verdiep, buitendienst of zelfs telewerk) ga dan neem ik mijn scherm daar gewoon over en werk ik verder zonder een laptop te moeten meesleuren. Meestal spreekt men bij het uitwerken van een netwerk enkel over de bandbreedte. Voor het werken in een virtuele omgeving is echter de vertraging veel belangrijker. De transporttechnologie van het agentschap Wegen en Verkeer is uitstekend waardoor het geen verschil maakt of je nu in de hoofdsite of in een buitendienst werkt. Enkel bij het thuiswerken zie je een verschil, maar dat ligt dan vooral aan de internetconnectie bij je thuis. 

  Een ander groot voordeel aan het Vlaamse glas is dat er geen winstfactor mee speelt. Uitbreidingen gebeuren aan kostprijs. We hebben geen contractuele discussies en geen risico op veranderingsproblemen. Tot op heden is het netwerk ook steeds uiterst betrouwbaar en performant gebleken. Het feit dat het netwerk binnen de eigen Vlaamse infrastructuur loopt en niet bij commerciële partijen waar je contractueel alles moet dichttimmeren met risico op overnames e.d. maakt het ook inherent veiliger.

  Transparante samenwerking

  De samenwerking met de mensen van het agentschap Wegen en Verkeer en met de aannemer verloopt zeer vlot en in een open en transparante sfeer. Toelichting en uitleg kan heel gemakkelijk en op elk moment worden verkregen, zowel bij de Vlaamse collega’s als bij de netwerkbeheerder.

  De reactietijden bij netwerkproblemen zijn tot nu toe steeds goed geweest maar we eisen dan ook niet altijd dat het probleem als kritiek behandeld wordt. Aangezien we in een volledig redundant netwerk zitten zijn de meeste oproepen namelijk niet dringend.

  Als tip naar andere entiteiten zou ik graag nog meegeven dat je best zo snel mogelijk gaat praten met het agentschap Wegen en Verkeer bij verhuisplannen en zeker als de nieuwe site nog niet aangesloten is op Vlaams glas. Het verkrijgen van vergunningen voor fysieke graafwerken kan soms enige tijd duren en daar kan het AWV natuurlijk niet omheen. Als je nog naar andere partners moet gaan zoeken met een dringend project is de kans op een hogere kost reëel.