chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten 2017

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (bevoegd voor bestuurszaken)

  Nummer Betreft Datum
  KB/BZ/2017/1

  Organisatie van de eerstehulpverlening

  Vervangt omzendbrief BZ 2015/2 van 27 mei 2015

  20 december 2016
  KB/BZ/2017/2

  Procedure voor de terugbetaling van een beeldschermbril.

  Vervangt omzendbrief BVO/BZ/2014/1 van 19 maart 2014

  11 januari 2017
  KB/BZ/2017/3

  De aanwervings- en arbeidsvoorwaarden voor jobstudenten en de toepasselijke regels van de sociale zekerheid en fiscaliteit

  Vervangt omzendbrief BZ 2012/1 van 30 maart 2012 vervangen door omzendbrief KB/BZ/2017/6 van 24 oktober 2017

  4 maart 2017
  KB/BZ/2017/4

  Verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen

  24 februari 2017
  KB/BZ/2017/5

  Deontologische code

  nog niet beschikbaar
  KB/BZ/2017/6

  De aanwervings- en arbeidsvoorwaarden voor jobstudenten en de toepasselijke regels van de sociale zekerheid en fiscaliteit

  vervangt omzendbrief KB/BZ/2017/3 van 4 maart 2017

  24 oktober 2017
  KB/BZ/2017/7

  De aanwerving van kandiddaten met competenties verworven buiten een diploma

  Vervangt omzendbrief BZ 2012/2 van 28 september 2012

  29 november 2017

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel

  Nummer Betreft Datum

  Ministeriële besluiten ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (bevoegd voor bestuurszaken)

  Betreft Datum
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies "back-up chef catering kleine keuken" en "back-up chef catering middelgrote keuken" bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 1 juli 2017

  Ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 

  vervangen door het ministerieel besluit van 9 november 2018

  18 september 2017
  Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling 13 december 2017