chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontslagbescherming

  Wie heeft recht op ontslagbescherming?

  De ontslagbescherming geldt alleen voor medewerkers die:

  • een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag ingediend hebben én wanneer dit verzoek aanvaard werd door de preventieadviseur psychosociaal welzijn;

  • een rechtsvordering hebben ingesteld wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag;

  • een verklaring hebben afgelegd als directe getuigen in het kader van een formeel onderzoek naar feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

  Indien de werknemer een klacht heeft ingediend bij de inspectie van het toezicht op het welzijn op het werk, de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter, geniet hij enkel van de ontslagbescherming als:

  • de werkgever geen preventieadviseur psychosociaal welzijn heeft aangeduid;

  • de werkgever geen interne procedure voorziet;

  • de interne procedure volgens de werknemer niet tot het einde van de feiten geleid heeft;

  • de interne procedure volgens de werknemer niet wettig toegepast wordt;

  • de feiten, waarvan de werknemer het voorwerp is geweest, zodanig ernstig zijn, dat de interne procedure er niet geschikt voor is (deze voorwaarde geldt enkel voor klachten bij de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter).

  Wat betekent de ontslagbescherming?

  De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen van de werknemer die een verzoek heeft ingediend, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek, de getuigenis of de rechtsvordering. De werkgever mag wel maatregelen treffen t.a.v. een werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag heeft ingediend, met de bedoeling een einde de stellen aan de feiten. Deze maatregelen moeten weliswaar redelijk en proportioneel zijn.

  Uitbreiding ontslagbescherming

  De ontslagbescherming wordt uitgebreid met het verbod om, bij wijze van represaille, nadelige maatregelen te treffen ten aanzien van de betrokken werknemer, zelfs na de beëindiging van de arbeidsverhouding.

  Wanneer gaat de ontslagbescherming in?

  Bij indiening bij:

  • de preventieadviseur psychosociaal welzijn:

   • voor de verzoeker: enkel als het verzoek aanvaard werd, de bescherming geldt dan retroactief vanaf het moment dat de preventieadviseur psychosociaal welzijn het verzoek in ontvangst nam;

   • voor de getuigen: vanaf het moment dat de getuigenverklaring afgelegd werd;

  • inspectie, politie, openbaar ministerie of onderzoeksrechter: vanaf de ontvangst van de klacht;

  • rechtsvordering

  • voor de verzoeker: vanaf de neerlegging van het verzoekschrift;
  • voor getuigen: vanaf de oproeping/dagvaarding om te getuigen in rechte.

  Contact

  Team psychosociaal welzijn
  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)
  Boudewijnlaan 30 bus 44, zone 4C
  1000 Brussel
  tel.: 02 553 01 22
  gdpb@kb.vlaanderen.be