chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Crisismanagement

  Binnen de Vlaamse overheid worden proactief structuren en procedures opgezet die de organisatie in staat stellen voorbereid en georganiseerd te zijn bij incidenten.

  Wanneer meerdere entiteiten worden getroffen door een incident wordt de continuïteitsplanning opgezet door het centrale crisismanagementteam van de Vlaamse overheid, het Crisiscentrum Vlaamse overheid (CCVO).

  Er zijn ook raamovereenkomsten en diverse tools en noodplannen.

  Risicomanagement

  Risicomanagement is meer dan risico’s controleren alleen. Het gaat vooral over doordacht omgaan met risico’s en opportuniteiten zodat een organisatie er nog beter in slaagt om haar doelstellingen te realiseren.

  De toolbox Risicomanagement helpt je daarbij.

  Bedrijfscontinuïteitsmanagement

  Bedrijfscontinuïteitsmanagement of business continuity management (afgekort als BCM) helpt organisaties om hun dienstverlening te vrijwaren bij grote incidenten. Voorkomen is beter dan genezen, maar sommige crisissen zijn echt niet te vermijden. Een organisatie moet zich hierop voorbereiden. Alleen dankzij een goede voorbereiding blijft de dienstverlening gegarandeerd ook als er zich een groot incident voordoet.

  Omdat het geen sinecure is om BCM te introduceren in een organisatie en omdat het ook noodzakelijk is om BCM levend te houden, biedt het Agentschap voor Overheidspersoneel ondersteuning aan.