chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toolbox risicomanagement

  “Ondernemen is risico’s nemen”

  Risicomanagement is meer dan risico’s controleren alleen. Het gaat vooral over doordacht omgaan met risico’s en opportuniteiten zodat een organisatie er nog beter in slaagt om haar doelstellingen te realiseren.
  Deze toolbox helpt je daarbij.

  Wij hebben de essentie van risicomanagement samengevat in zes vragen.

  Het nemen van – weloverwogen – risico’s en het oog hebben voor en het inspelen op opportuniteiten is inherent aan de bedrijfsvoering van gelijk welke organisatie. Dit geldt zeker ook voor de Vlaamse overheid. Omdat de Vlaamse overheid een huis is met veel verschillende kamers en met een zeer ruime dienstverlening zijn de risico’s en opportuniteiten waarmee de Vlaamse overheid te maken heeft heel divers van aard en permanent in evolutie.

  Omgaan met risico’s en opportuniteiten lijkt soms een ver van mijn bed show, maar is in de feiten iets wat wij doorheen heel ons leven in heel veel verschillende situaties doen. Dit wordt vooral heel duidelijk op het ogenblik dat je voor een keuze staat. (On)bewust ga je dan zaken tegen elkaar afwegen waarbij je de voor’s en tegen’s tegenover elkaar gaat plaatsen. Je brengt risico’s in kaart en weegt de gevolgen af van de ene keuze tov de andere. Je ziet kansen of opportuniteiten en je neemt ze (of net niet, bijvoorbeeld omdat de gevolgen te zwaar voor jou wegen of omdat de onzekerheid te groot is).

  Wij passen onze dienstverlening bovendien op een proactieve wijze aan in functie van de wijzigende maatschappelijke noden.

  Om heel dit proces te kunnen beheren en beheersen en om haar dienstverlening op een verantwoorde en efficiënte wijze te waarborgen heeft de Vlaamse overheid een leidraad  ontwikkeld.

  Audit Vlaanderen werkte een nieuwe, meer risicogedreven aanpak uit voor het uitvoeren van organisatie-audits bij de entiteiten van de Vlaamse administratie. Deze toolbox sluit maximaal aan bij deze aanpak.

  Waarom aan risicomanagement doen?

  Verantwoord en bewust omgaan met risico’s en opportuniteiten is onontbeerlijk om een organisatie in staat te stellen haar doelstellingen te behalen. Daarenboven zijn daaraan ook nog een heleboel voordelen verbonden:

  • Het heeft tot gevolg dat je je dienstverlening aanpast aan wijzigende noden en verwachtingen en rekening houdt met de specifieke context; het gaat hier dus echt om maatwerk.
  • Het maakt je als organisatie sterker en weerbaarder;
  • Je creëert erdoor meer betrokkenheid binnen de organisatie;
  • Je slaagt er in om meer doordachte beslissingen en keuzes te maken;
  • Het zal ertoe leiden dat je werking efficiënter zal worden;
  • Het leert je omgaan met onzekerheden;
  • Het baseert zich op best beschikbare info
  • Het is op maat van de mensen en de “cultuur” van de organisatie
  • Het is dynamisch en streeft naar voortdurende verbetering

  Risicomanagement lijkt voor velen een ingewikkeld verhaal. Maar in essentie kan je omgaan met risico’s en opportuniteiten herleiden tot zes eenvoudige vragen (zie hiervoor ook dit filmpje). In deze toolbox gebruiken wij deze zes vragen als een leidraad. Bij elke vraag geven wij een korte duiding en voegen wij een aantal instrumenten en sjablonen toe die de toepassing van risicomanagement binnen een entiteit kan ondersteunen.

  Ondersteuning & raamcontract

  Deze toolbox richt zich voornamelijk tot organisatie-experts van de entiteiten van de Vlaamse overheid en is vrij praktisch opgebouwd. Voor de toepassing ervan is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

  Met vragen kan je terecht bij Manu Steens. Voor ondersteuning door een externe partner kan je een beroep doen op perceel 1 van de Raamovereenkomst risicomanagement, crisisoefeningen, crisiscommunicatie en reputatiemanagement.