chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Welke invloeden zijn het belangrijkst?

  Nu je de risico’s en opportuniteiten in kaart hebt gebracht, is het tijd om in deze lijst prioriteiten aan te brengen. Je kan niet alles tegelijkertijd aanpakken, immers “first things first”…

  Wat?

  Risico’s zowel als opportuniteiten worden gemeenzaam gedefinieerd als het product van kans en impact. “Kans” geeft aan hoe frequent een gebeurtenis zich voordoet, terwijl “impact” aangeeft wat het effect van de gebeurtenis is (of de hoe groot de gevolgen kunnen zijn).

  R = K * I en O = K * I

  Hoe groter een risico, hoe belangrijker.

  Hoe?

  Om de grootte van risico’s en opportuniteiten te bepalen, zijn workshops de aangewezen werkmethode.

  In eerste instantie bepaal je op voorhand hoeveel onderverdelingen je zal gebruiken. Klassiek gebruikt men vier of vijf onderverdelingen voor “kans” en een vergelijkbaar groot aantal voor “impact”. Als er binnen je organisatie al risico gerelateerde oefeningen gebeurd zijn, gebruik dan bij voorkeur hetzelfde aantal onderverdelingen.

  Omdat “kans” en “impact” geen eenduidige begrippen zijn, is het belangrijk dat je – binnen je organisatie – een eenduidige definitie afspreekt. Bij “kans” gaat het vaak om het aantal keer dat een gebeurtenis zich voordoet in een bepaald tijdsframe. Vandaar dat men soms ook spreekt van “frequentie”.

  Voor het begrip “impact” is het iets ingewikkelder. Een risicogebeurtenis kan immers gevolgen hebben op verschillende domeinen: mensen, financiën, reputatie,… (maar ook andere specifiek aan de eigen organisatie). Je bepaalt dus eerst op welke domeinen de risicogebeurtenissen een gevolg kunnen hebben. Nadien definieer je – per onderverdeling – exact wat je hieronder begrijpt.

  Eens je de definities bepaald hebt en eens zij gevalideerd zijn door het management, plaats je die op de assen van de zogenaamde risicomatrix .

  In een volgende stap bepaal je – per risicogebeurtenis – de kans en impact. Het samenspel van kans en impact bepaalt het eigenlijke risico of opportuniteit en plaatst de risicogebeurtenis op een bepaalde plek in de matrix.

  Klassiek deelt men de risico’s en opportuniteiten dan op in verschillende categorieën die men een kleur geeft: vb. rood, geel, groen. Rood staat dan voor gebeurtenissen met een hoog risico, geel voor gebeurtenissen met een middelmatig risico en groen voor gebeurtenissen met laag risico.

  In deze stap is het vervolgens van zeer groot belang dat je afspreekt binnen welke termijn je acties zal ondernemen voor elk van deze categorieën.

  Resultaat

  Het uiteindelijke resultaat is dus een geprioriteerde lijst van risico’s.

  SWOT-analyse / confrontatiematrix

  Anders gaat het bij de SWOT-analyse / confrontatiematrix. Als er een zwakte bestaat die ingrijpt op een groot aantal doelstellingen, is het zeer belangrijk om hierrond initiatieven te ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat is ook hier dus een geprioriteerde lijst van gebeurtenissen. De logica hier is dat er in eerste instantie werk moet gemaakt worden om de zwaktes aan te pakken en pas nadien gebruik te maken van de opportuniteiten. In praktijk zullen deze taken/projecten in de tijd vaak een overlap kennen.