chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat heeft gewerkt?

  Wat?

  Als je een maatregel neemt, is het natuurlijk van cruciaal belang om na verloop van tijd na te gaan of de geplande maatregel wel het juiste effect heeft.

  Hoe?

  Omdat het de bedoeling is dat door het nemen van een maatregel het risico vermindert (of de gunstige invloed van een opportuniteit toeneemt), is het belangrijk om na verloop van tijd opnieuw een inschatting te doen van de grootte van het risico en de opportuniteiten. Opnieuw doe je dit (bij de vlinderdasmethode) door kans en impact te bepalen (zie hiervoor) en het resultaat van deze oefening in de risicomatrix te plaatsen. Bij de SWOT analyse kan je nagaan of de zwaktes voldoende weggewerkt zijn of zelfs omgevormd zijn tot sterktes, en terug een telling doen van het aantal sterktes en zwaktes die van invloed zijn op de Opportuniteiten (operationele doelstellingen) en Bedreigingen.

  Als na deze nieuwe inschatting het risico verminderd is (we spreken dan van het restrisico of residueel risico) heeft de maatregel al effect gehad. Maar misschien als het beoogde effect nog ontoereikend is, dan moet je de oorspronkelijke maatregel herbekijken en evt. nieuwe maatregelen nemen.

  Als het effect wel al bereikt is (en het risico dus teruggebracht is tot een aanvaardbaar risico of de opportuniteit voldoende benut), hoef je enkel nog de maatregel op te volgen, of af te ronden. Een projectmatige maatregel, kan beëindigd worden of kan overgaan in een procesmatige werking.

  Het hoeft geen betoog maar een regelmatige opvolging van de maatregelen en hun effecten en een bijbehorende inschatting van de risico’s is een evidentie. Bij voorkeur neem je dit op in een (half)jaarlijkse update.

  Resultaat

  Je hebt een overzicht van de maatregelen en hun beoogde effecten. Maatregelen waarvan het restrisico aanvaardbaar is, volg je op. Maatregelen waarvan het restrisico (nog) niet aanvaardbaar is, zet je voort of herbekijk je.