chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opmaak en inhoud van het ondernemingsplan

  Opmaak en inhoud ondernemingsplan

  Meerjarig OP 2020-2024, uitvoeringsrapportering OP 2019 en OP 2020

  De eerste ondernemingsplannen van een nieuwe regeerperiode zijn een verdere operationele vertaling van de doelstellingen in de beleidsnota’s en hebben dus vooral een meerjarig perspectief. Ze bevatten de beleids- en beheersdoelstellingen en de operationele vertaling ervan in projecten en processen.

  Er moet hierbij ook een invulling van het ondernemingsplan 2020 worden toegevoegd bv. via een bijlage. Deze invulling van het eerste jaar mag ook geïntegreerd worden in het meerjarig perspectief van het ondernemingsplan. In het ondernemingsplan moet via een bijlage ook een beperkte uitvoeringsrapportering 2019 worden toegevoegd. Het ondernemingsplan kan desgevallend bepalingen omvatten inzake de toewijzing door de Vlaamse Regering van bijzondere opdrachten die aansluiten bij de doel­stellingen van het departement of agentschap. In het bestuursdecreet is een afwijking voorzien voor de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Het ondernemingsplan van de Lijn moet geen meerjarige beleids- en beheersdoelstellingen bevatten.

  Structuur ondernemingsplannen

  In de vorige ondernemingsplannen werd reeds een onderscheid gemaakt tussen beleidsdoelstellingen en doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen. Door de introductie van de nieuwe structuur van beleidsnota’s (indeling in beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen) en beleids- en begrotingstoelichtingen (zowel nieuwe beleidsinitiatieven als bestaande beleidsprocessen) wordt voorgesteld om ook deze structuur over te nemen in de ondernemingsplannen.

  In de richtlijnen voor de opmaak van beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen is vandaag al bepaald dat het nuttig is om te vermelden welke entiteiten van de Vlaamse overheid meewerken aan deze beleidsdoelstellingen. Door dezelfde structuur in de ondernemingsplannen over te nemen wordt dit nog meer duidelijk. Dit biedt ook de mogelijkheid om het beperkt detailniveau in de beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen te compenseren via meer gedetailleerde ondernemingsplannen.

  Dit geeft de volgende basisstructuur voor ondernemingsplannen.

  I. Inleiding

  II. Inhoudstafel

  III. Transversale, horizontale en overkoepelende strategische doelstellingen

  IV. Beleidsveld I

  1. Inhoudelijk structuurelement (ISE) 1

          1.1. Strategische doelstellingen

          1.2. Operationele doelstellingen

               1.2.1. Beleidsprocessen

               1.2.2. Beleids- en regelgevingsinitiatieven

  V. Beleidsveld II …

  VI. Bijlagen

  1. Uitvoeringsrapport 2019
  2. Planning 2020 (facultatief)
  3. Personeelsplan

  Nieuwe strategische en operationele doelstellingen

  In de ondernemingsplannen kunnen bijkomende strategische en operationele doelstellingen worden toegevoegd. Dit is immers ook mogelijk bij de beleids- en begrotingstoelichtingen.

  Horizontale strategische doelstellingen

  Bij de opmaak van de beleidsnota’s werd nog niet gekozen om transversale of horizontale doelstellingen voor de volledige Vlaamse overheid te introduceren.

  In de ondernemingsplannen moeten wel een aantal horizontale strategische doelstellingen aan bod komen:

    • Aanbevelingen Audit Vlaanderen: de acties gericht op het verhogen van de maturiteit van het risicomanagement en op het versterken van de organisatiebeheersing/interne controle van de eigen organisatie en anderzijds de wijze waarop de entiteit omgaat met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen.
    • Opvolging personeelsbesparing: de entiteit schat in hoeveel koppen het komende jaar zullen worden bespaard, met duiding van de aanleiding van de besparing.
    • Preventieplan: doelstellingen en maatregelen in het kader van welzijnsbeleid (bvb arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociaal welzijn).
    • Diversiteitsplan: Doelstellingen en acties die de entiteit zal ondernemen op het gebied van diversiteit en gelijke kansen.

  Personeelsplan als bijlage bij ondernemingsplan

  Het ondernemingsplan vormt het vertrekpunt voor het actualiseren of wijzigen van het personeelsplan. Waar mogelijk wordt er een koppeling gemaakt met arbeidsplaatsbeheer en processen. Meer informatie over personeelsplan vindt u hier.

  Heerlijk helder

  Om de leesbaarheid van de ondernemingsplannen te verhogen, kan gebruik gemaakt worden van de richtlijnen van Heerlijk Helder (zie: https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/heerlijk-helder/20-tips-voor-een-heldere-taal-en-heldere-teksten).