chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Taken en rollen binnen een project

  Projectleider

  De projectleider leidt het project en/ of deelprojecten zodat de afgesproken projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

  Taken:

  • Volgt de fases binnen een project op en voert de activiteiten per beheersfase uit
  • Kan beslissingen nemen binnen de toegekende autonomie en verdeelt de taken
  • Motiveert projectmedewerkers en coördineert of/en stuurt ze aan
  • Organiseert de projectvergaderingen, brengt de juiste mensen rond de tafel
  • Bereidt de stuurgroepvergaderingen voor 
  • Volgt de realisatie van de projectproducten (mijlpalen en kwaliteit) op
  • Volgt de kostprijs van het project op
  • Escaleert overschrijdingen van de planning en het budget aan de stuurgroep
  • Informeert en rapporteert aan de stuurgroep
  • Schat de projectrisico’s in en neemt corrigerende maatregelen zoals afgesproken met de stuurgroep 
  • Vragen van resources om de validatie te kunnen voorbereiden aan senior klant
  • Coördineert het beheer van alle informatie in het project en zorgt ervoor dat alle projectmedewerkers de nodige informatie toevoegen aan het project op een centrale locatie.

  Sponsor

  Sponsor is vaak de opdrachtgever van het project en is de eigenaar van de business case. Zij / hij is vanuit de organisatie verantwoordelijk gemaakt voor het projectsucces en de belangrijkste beslisser binnen het project.

  Taken:

  • Is eigenaar en bewaker van het project
  • Overlegt met de projectleider op diens vraag of bij noodzaak
  • Kan beslissingen nemen
  • Bewaakt dat er een business case is opgesteld
  • Zorgt dat het project aansluit op de bedrijfs- of programmamanagementstrategiën 
  • Zorgt voor financiëring voor het project 
  • Volgt het project op:
   • Houdt de realisatie van de beoogde doelstellingen bij
   • Bewaakt de focus van het project
   • Controleert of het project de risico’s beheert en onder controle heeft
  • Behartigt het project op managementniveau

  Senior Klant

  Senior Klant vertegenwoordigt de gebruikers die met de resultaten van het project moeten werken en keurt de resultaten van het project goed vooraleer die in gebruik worden genomen.

  Taken:

  • Is verantwoordelijk voor de specificatie van alle vereisten van het resultaat van het project
  • stelt gebruikers ter beschikking tijdens het project
  • Volgt het projectresultaat op om de baten te kunnen realiseren

  Senior Leverancier(s)

  Senior Leverancier(s) is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de juiste vaardigheden en resources benodigd om het project uit te voeren

  Taken:

  • Stelt de juiste vaardigheden en resources ter beschikking 
  • Is verantwoordelijke voor de kwaliteit van de door de resources geleverde resultaten 
  • Heeft de bevoegdheid om de benodigde resources in te zetten of te verkrijgen

  Projectteam

  Projectteam: Alle projectmedewerkers die bij het project betrokken worden en de projectleider.

  Het projectteam is mee verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor het project.
  Teamleden zijn ambassadeurs voor het project waaraan ze meewerken Eens je de vergadering van het projectteam verlaat, verdedig je het project.

  Taken:

  • Is mee verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor het project
  • Voegt expertise toe aan het team
  • Draag bij tot de realisatie van het projectresultaat
  • Neemt instructies aan van de projectleider
  • Rapporteert aan de projectleider 
  • Ondersteunt van beslissingen die buiten zijn kennisdomein vallen

  De Projectstuurgroep

  De Projectstuurgroep is hoofdverantwoordelijk voor de zorg dat het project op koers blijft en de gewenste uitkomsten levert volgens de vereiste kwaliteit. Bestaat uit sponsor, senior leverancier, senior klant

  Stuurgroepvergadering = stuurgroep + projectleider

  Taken: 

  • Goedkeuring van de activiteiten per beheersfase en een “go” geven voor volgende fase te starten 
  • Volgt de voortgang van het project op en stuurt bij waar nodig
  • Bewaakt de tijdige en kwalitatieve levering van de producten 
  • Beslist bijsturingen aan de projectdoelstellingen
  • Goedkeuring van de tussenresultaten (in essentie na elke fase, en mogelijks aanvullend na andere belangrijke mijlpalen)
  • Tussenkomst voor het oplossen van knelpunten,
  • Ondersteuning bieden aan de projectleider.
  • Bewaakt de kostprijs van het project
  • Valideert het eindresultaat
  • Sluit het project af

  Leden van de stuurgroep moeten: 

  • Voldoende autoriteit hebben om beslissingen te kunnen nemen 
  • Voldoende autoriteit hebben om vaardigheden en resources te kunnen vrijmaken voor het project 
  • In staat zijn de belangen van de klant, gebruikers en leveranciers te vertegenwoordigen 
  • Bij voorkeur gedurende het gehele project beschikbaar zijn