chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Projectmatig werken biedt het voordeel van een meer resultaatgerichte of effectieve aanpak. Projectwerking draait maar om één ding: het creëren van duidelijkheid. Duidelijkheid over de doelstellingen, duidelijkheid over het resultaat en duidelijkheid over de manier waarop dat resultaat behaald zal worden. Duidelijkheid voor jezelf, voor je opdrachtgever en voor de projectmedewerkers.

  Wat kan u terugvinden in deze toolbox en hoe kan u deze gebruiken?

  In deze toolbox vindt u terug hoe u projecten kan opstarten, plannen, uitvoeren en afsluiten. U doorloopt daarbij een aantal essentiële stappen.

  Er is een algemeen schema waarop alle fases en stappen duidelijk zichtbaar zijn. Per stap in de toolbox wordt er uitleg gegeven en sjablonen aangereikt. Bij elk sjabloon is er een verduidelijking om deze te kunnen invullen en een ingevuld sjabloon als voorbeeld beschikbaar. Dit zijn essentiële zaken om een project te doen slagen. U investeert er even tijd in, maar verdient die nadien dubbel en dik terug!

  Waarom deze toolbox?

  Er is een basis projectaanpak opgesteld die afgestemd is op de Vlaamse overheid zodat samenwerking op projectmatige basis tussen entiteiten (entiteiten, departementen, agentschappen, …) bevorderd kan worden. Ook bij de samenwerking met een gemeenschappelijke outsourcer zorgt een gemeenschappelijke projectaanpak van de Vlaamse overheid ervoor dat de outsourcer niet zijn eigen aanpak oplegt. Indien in de toekomst gewerkt zal worden met verschillende outsourcers, dan zal het wenselijk zijn dat deze allemaal dezelfde projectaanpak gebruiken binnen de Vlaamse overheid.

  De basis projectaanpak is dus enerzijds bedoeld om te komen tot een efficiëntere en effectievere projectmatige werking:

  • meer en langer nadenken bij de opstart van projecten over nut, meerwaarde, scope, doelstellingen en kosten-baten
  • uitvoering en rapportering via vaste vormen laten verlopen
  • verantwoordelijkheden van projectmanager en opdrachtgever duidelijk definiëren
  • doelstellingen, scope en beoogde resultaten scherper aflijnen
  • projecten tussentijds opvolgen en evalueren
  • projecten in elke fase van het project durven stopzetten.

  Anderzijds willen we met de projectaanpak de projectmanager een steun in de rug geven en een duidelijk kader bieden waarbinnen hij of zij kan werken. Projectmanagement mag geen last of straf zijn, maar een uitdaging!

  Wat is er nodig om projectmatig te kunnen werken?

  Om projectmatig te kunnen werken is er nood aan een duidelijke omschrijving van het woord project. Daarnaast is er ook een terminologielijst die duidelijkheid geeft over bepaalde termen die gebruikt worden in de projectaanpak. De projectaanpak kan toegepast worden op zowel kleine als grote projecten. Binnen een project worden een aantal rollen en taken vastgelegd. Meer info over de omvang van jouw project en hoe u de projectaanpak dan best toepast, kan u vinden bij criteria en omvang project.

  Meer informatie en contact

  Opleidingen projectmanagement

  Er worden op regelmatige basisopleidingen projectmanagement georganiseerd. Data en inschrijven zijn terug te vinden op het vormingsweb.

  Vragen rond de toolbox of nood aan ondersteuning?

  Contacteer: communicatie.ago@kb.vlaanderen.be