chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en dienstorders 2000

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Sport

  Nummer Betreft Datum
  AZ/VOI/2000/1

  Uitvoering van enkele maatregelen opgenomen in het ontwerp van stambesluit Vlaamse openbare instellingen (VOI)

  17 januari 2000
  PEBE/DVR/2000/1
  PEBE/VOI/2000/2

  Arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer te bereiken zijn

  Vervangt omzendbrief AZ/DVR/98/2 en AZ/VOI/98/2 van 8 juni 1998.

  6 maart 2000
  PEBE/DVR/2000/2

  1. pro rata berekening van het aantal vakantiedagen
  2. feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties
  3. Continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en feestdagen

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/94/6 van 1 augustus 1994.
  Vervangen voor de personeelsleden van het MVG door omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002.

  6 maart 2000
  PEBE/DVR/2000/3

  - Toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk
  - Bijlage 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel
  - Bijlage 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/95/7 van 26 juni 1995.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/13 van 15 mei 2007.

  6 maart 2000
  PEBE/DVR/2000/4

  Maatregelen bij uitzonderlijk warm weer

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/95/8 van 24 juli 1995.

  6 maart 2000
  PEBE/VOI/2000/3

  Uitvoering van de CAO 1997-1998 wat betreft het omzetten van een tijdelijke naar een definitieve maatregel inzake het woon-werkverkeer

  17 maart 2000
  PEBE/DVR/2000/5
  PEBE/VOI/2000/4

  Vakantietewerkstelling

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/95/6 en AZ/VOI/95/3 van 8 juni 1995.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2002/1 en PEBE/VOI/2002/2 van 19 april 2002.

  27 april 2000
  OA/PIWFaMa/00/1

  Taken en bevoegdheden ivm gebouwenbeheer van de ambtenaar met de hoogste graad in het gebouw

  Vervangt omzendbrief OA nr. 90/2 van 28 februari 1990.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2012/4 van 23 november 2012.

  17 mei 2000
  PEBE/VOI/2000/5

  - Uitvoering van het vakbondsstatuut in sommige Vlaamse openbare instellingen
  - Organisatie van het overleg

  Vervangt omzendbrief OA/ION/91/20 van 17 december 1991.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/1 van 25 januari 2007.

  18 mei 2000
  PEBE/DVR/2000/6

  - Uitvoering van het vakbondsstatuut in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen
  - Organisatie van het overleg

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/96/1 van 1 februari 1996.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/1 van 25 januari 2007.

  18 mei 2000
  PEBE/DVR/2000/7

  - Uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000
  - Verhoging vakantiegeld

  23 mei 2000
  PEBE/VOI/2000/6

  - Uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000
  - Verhoging vakantiegeld

  23 mei 2000
  PEBE/VOI/2000/7

  - Uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000
  - Verhoging vakantiegeld

  23 mei 2000
  PEBE/MVG/2000/1

  Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van het ministerie van Verkeerswezen, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

  Vervangen door omzendbrief PEBE/MIN/2001/1 van 20 april 2001.

  31 mei 2000
  PEBE/VOI/2000/8

  Startbanen bij de Vlaamse overheid

  15 juni 2000
  PEBE/DVR/2000/8
  PEBE/VOI/2000/9

  11de editie van "Boterhammen in de stad"

  28 juli 2000
  PEBE/DVR/2000/9
  PEBE/VOI/2000/10

  Elfde officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 28 september 2000

  1 augustus 2000
  PEBE/DVR/2000/10
  PEBE/VOI/2000/11

  Uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000:
  - fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
  - kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  Aanvulling van omzendbrief AZ/DVR/99/5 en AZ/VOI/99/3 van 4 juni 1999.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/2 van 21 maart 2007.

  18 augustus 2000
  PEBE/DVR/2000/11
  PEBE/VOI/2000/12

  Verlof voor deelname aan de eerstvolgende gemeentelijke verkiezingen op 8 oktober 2000

  28 augustus 2000
  Mededeling aan de Vlaamse Openbare Instellingen

  Dienstvrijstelling naar aanleiding van de verkiezingen

  12 september 2000
  PEBE/DVR/2000/12

  Het ziekteverlof en het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte

  Vervangt omzendbrief AZ-MIN/94/1 van 25 januari 1994.
  Vervangen voor de personeelsleden van het MVG door omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002.

  12 oktober 2000
  PEBE/DVR/2000/13
  PEBE/VOI/2000/13

  Toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en van sommige Vlaamse openbare instellingen

  8 december 2000
  PEBE/DVR/2000/14
  PEBE/VOI/2000/14

  Implementatie van het nieuwe stelsel inzake loopbaanonderbreking

  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2001/12 en PEBE/VOI/2001/10 van 3 december 2001.

  21 december 2000

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  00/01

  Woon-werkverkeer - regeling vanaf 1 april 2000

  17 maart 2000
  00/02

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  9 augustus 2000
  00/03

  Woon-werkverkeer – volledige tenlasteneming door de werkgever van de kostprijs van een abonnement voor het woon-werkverkeer

  29 augustus 2000

  naar boven

  Dienstorders ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/2000/1

  - Architect-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten
  - Geneesheer-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Geneesheren

  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2005/4 van 29 juli 2005.

  3 oktober 2000
  MVG/AZF/2000/2

  Alternatieven bij staking van de spoorwegen

  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2001/3 van 7 juni 2001.

  8 december 2000

  naar boven