chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten 2006

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Nummer Betreft Datum
  PEBE/MVG/2006/1

  Wijziging van de omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel , zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003:
  - bepaalde loodscoëfficienten;
  - bepaalde coëfficiënten extra-prestaties

  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/9 van 21 maart 2007.

  24 februari 2006
  PEBE/DVO/2006/1

  Bijlage bij de omzendbrief PEBE/DVR/2003/4 en PEBE/VOI/2003/6 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen), geldig vanaf 1 maart 2006

  Actualiseert omzendbrief PEBE/DVR/2005/6 en PEBE/VOI/2005/7 van 28 juli 2005 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 juni 2005).
  Opgenomen in / Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007.

  23 mei 2006
  PEBE/DVO/2006/2

  Bevoegde overheden in de loopbaan- en beloningsbepalingen

  19 mei 2006
  PEBE/DVO/2006/3

  17de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 21 september 2006

  16 juni 2006
  PEBE/DVO/2006/4

  Aanwerving jobstudenten

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2003/5 en PEBE/VOI/2003/3 van 4 april 2003.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/11 van 10 mei 2007.

  19 juni 2006
  FM/DVO/2006/1

  De behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap of een adviesraad

  30 juni 2006
  PEBE/DVO/2006/5

  Het vermijden van draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare functies in de Vlaamse administratie

  Impliciet opgeheven door omzendbrief BZ 2011/6 van 6 juli 2011.

  6 juli 2006

  PEBE/DVO/2006/6

  Deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse administratie

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/98/4 van 1 september 1998.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2011/6 van 6 juli 2011.

  6 juli 2006
  PEBE/DVO/2006/7

  Boterhammen in het Park

  7 juli 2006
  PEBE/DVO/2006/8

  Uitvoering van een aantal maatregelen uit het sectoraal akkoord 2005-2007

  18 juli 2006
  PEBE/DVO/2006/9

  Modaliteiten tot regeling van structureel telewerk

  Vervangen door omzendbrief BZ 2014/3 van 16 mei 2014

  18 augustus 2006

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/BZ/DP/2006/1

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2006

  17 juli 2006
  DVO/BZ/DP/2006/2

  Aanmaakkost moederkaart woon-werkverkeer NMBS vanaf 1 juli 2006

  24 augustus 2006
  DVO/DBZ/PRG/2006/3

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  Vervangen door dienstmededeling DVO/DBZ/PRG/2006/4 van 14 november 2006.

  9 oktober 2006
  DVO/DBZ/PRG/2006/4

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  Vervangt dienstmededeling DVO/DBZ/PRG/2006/3 van 9 oktober 2006.

  14 november 2006

  naar boven

  Richtlijnen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/PRG/2006/1

  Voorafgaandelijke bevraging van het personeel bij toekenning ereteken

  20 november 2006
  DVO/DBZ/PRG/2006/2

  - Terugvordering van ten onrechte betaalde bezoldigingen
  - achterstallige bezoldigingen
  - fiscale aspecten

  Vervangt dienstorder CSG 97/5 van 24 maart 1997.
  Vervangen door richtlijn BZ/VO 2012/1 van 30 maart 2012.

  23 november 2006
  DVO/DBZ/PRG/2006/3

  Tijdelijke maaltijdchequeregeling periode 1 oktober 2006 - 30 juni 2007:
  - berekening aantal maaltijdcheques
  - verdeling maaltijdcheques
  - inhouding werknemersbijdrage
  - verlies
  - geen cumulatie van voordelen

  28 november 2006

  naar boven

  Ministeriële besluiten ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Betreft Datum

  Ministerieel besluit van 24 februari 2006 houdende aanstelling van de voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 oktober 2006 en het ministerieel besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2006 houdende aanstelling van de voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  24 februari 2006

  Ministerieel besluit van 31 oktober 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2006 houdende aanstelling van de voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

  31 oktober 2006

  naar boven