chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Exploitatie en ontwikkeling van SAP Netweaver omgeving (raamcontract SAP 2011)

  Bedrijf (Leverancier)

  Delaware Consulting cvba

  Bevoegde overheidsdienst
  Opgroeien

  Exploitatie en ontwikkeling van SAP Netweaver omgeving

  1. Hosting van de basisinfrastructuurcomponenten (servers, netwerk, beveiliging, gegevensopslag, ..) en bijhorende systeemdiensten op niveau Operating Systeem en Database. Virtualisatie is toegestaan. Dit voor de platformen SAP ERP (Abap-stack), SAP Java Stack (voor SAP Java processen), SAP IDM en SAP P
  2. SAP Basis beheer. Dit voor de platformen SAP ERP (Abap stack), SAP Java Stack (voor SAP Java processen), SAP IDM, SAP PI en SAP Portaal
  3. SAP Netweaver ontwikkeling : Alle SAP en non – SAP technische diensten voor SAP ERP, SAP IDM, SAP PI en SAP Portaal
  4. Beheer SAP: Uittekenen van de SAP architectuur + integratie in K&G enterprise architectuur. SAP/IT beheer : opstellen van afdwingbare procedures (ontwikkeling en exploitatie) met behulp van SAP Solution Manager

   

  Thema
  ICT
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Technologie en innovatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Prijs

  Informatie Raamcontract SAP 2017

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Delaware Consulting cvba

  Hoe bestellen

  Bestellen gebeurt rechtstreeks bij de leverancier.

  Mogelijke afnemers

  Volgende entiteiten kunnen toetreden:

  • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement,
  • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden),
  • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet /- besluit hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B) hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis),
  • Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid,
  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  Meer informatie