chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inhuren van ICT-personeel (Raamcontract ICT Diensten 2017)

  Bedrijf (Leverancier)

  Perceel 1: Cronos nv.

  Perceel 2: Cronos nv.

  Perceel 3: Cronos nv.

  Perceel 4: Cronos nv.

  Perceel 5: Ordina nv.

  Perceel 6: Cronos nv.

  Perceel 7: Cap Gemini nv.

  Bevoegde overheidsdienst
  Opgroeien

  Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, waarbij deze de vorm kan aannemen van een intramurale detachering  of een extramurale levering van ICT-personeel. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten.

  Het betreft hier het Inhuren van profielen voor ICT ontwikkeling en configuratie. Specifiek in de sectoren applicatieontwikkeling, BI en DWH, Adobe, Oracle, SAP, begeleiding en omkadering projecten en applicatiebeveiliging.
  De opdracht is een aanneming van diensten tegen prijslijst.
  De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van ICT-personeel op afroep met als doel de versterking van de ICT afdeling van de Klant.

  De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

  • Perceel 1 “Java Aplicatie ontwikkeling”
   Toelichting: Ontwikkelaars en beheerders voor het Javaplatform.
  • Perceel 2 “Omkadering IT ontwikkelingsprojecten”
   Toelichting: Profielen die het proces van de projecten ondersteunen.
  • Perceel 3 “BI en DWH specialisten”
   Toelichting: Specialisten voor Business Informatie en Datawarehouse.
  • Perceel 4 “Adobe en Oracle specialisten”
   Toelichting: Profielen voor ondersteuning van het projectverloop.
  • Perceel 5 “Business en IT-architecten”
   Toelichting: Architecten voor ondersteuning ontwikkelingsproces.
  • Perceel 6 “SAP HCM”
   Toelichting: Ontwikkelaars voor SAP-HCM-omgeving, inclusief portaalgedeelte.
  • Perceel 7 “SAP LOFI”
   Toelichting: Ontwikkelaars voor SAP-LOFI-omgeving.

   

  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Technologie en innovatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

  Inhuren van ICT-personeel (Raamcontract ICT Diensten 2017)

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Perceel 1: Cronos nv.

  Perceel 2: Cronos nv.

  Perceel 3: Cronos nv.

  Perceel 4: Cronos nv.

  Perceel 5: Ordina nv.

  Perceel 6: Cronos nv.

  Perceel 7: Cap Gemini nv.

  Hoe bestellen

  Bestellen gebeurt rechtstreeks bij de leverancier.

  Mogelijke afnemers

  Volgende entiteiten kunnen toetreden:

  • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijk-heid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement,
  • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoon-lijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden),
  • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet /- besluit hetzij werden in-gedeeld in één van de categorieën be-doeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-baar nut (VOI type A of VOI type B) hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis),
  • Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid,
  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  Contact