chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied Bestuursdecreet

  Bestuursdecreet toepassingsgebied

  Het Bestuursdecreet verenigt 12 andere decreten, met als uitgangspunten het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en het recht op digitale dienstverlening. 

  Dit impliceert dat de toepassingsgebieden van deze 12 decreten geclusterd werden tot één set aan toepassingsgebieden cfr. het Bestuursdecreet. 

  Deze 'set aan toepassingsgebieden' wordt hier opgevat als een 'blokkendoos'. Verschillende bepalingen in het Bestuursdecreet zijn telkens van toepassing op één of meerdere generieke clusters van organisaties. We praten hierbij over volgende clusters : 

  1. de 'Vlaamse overheid'
  2. de 'Vlaamse administratie'
  3. de 'Vlaamse adviesorganen'
  4. de 'Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie'
  5. de 'lokale overheden'
  6. de 'privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak'
  7. de 'milieu-instanties'
  8. de 'externe overheden'

  In afwijking op deze generieke clusters omvat het luik 'Deugdelijk Bestuur' (art. III,22) een aantal organisaties waarop de bepalingen m.b.t. Deugdelijk bestuur (opgenomen in hoofdstuk 2 van het Bestuursdecreet) van toepassing zijn.

  Hieronder vindt u links naar de verschillende nominatieve overzichten van de organisatieclusters in het Bestuursdecreet.