chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fase 3: Uitvoeren

  Wat wordt er verwacht in deze fase?

  Wanneer de PID, risicoaanpak en communicatieplan goedgekeurd zijn, gaat het project over naar de specifieke uitvoering voor het op te leveren eindresultaat.

  Tijdens deze fase wordt projectwerk uitgevoerd (een deelproduct gemaakt) en tegelijk gemonitord of dit binnen de afgesproken grenzen van tijd, kwaliteit, risico en budget blijft. Wanneer het project buiten de gestelde grenzen dreigt te gaan, zal de projectleider de projectstuurgroep samenroepen om de problemen en vooropgestelde oplossingen te bespreken.

  We kunnen deze fase opdelen in een aantal stappen die moeten doorlopen worden. Deze moeten niet noodzakelijk in de voorgestelde volgorde doorlopen worden.

  Volgende producten worden aangemaakt tijdens deze fase:

  • Issueregister
  • Rapportering stuurgroep

  Wat is het resultaat van deze fase?

  Op het einde van deze fase wordt de projectstuurgroep samengeroepen en volgende zaken worden besproken / goedgekeurd:

  • Goedkeuring van de afgeronde producten
  • Goedkeuring overgang naar afsluitfase

  Stappenplan

  • 1

   Beheren van issues

   Issues zijn afwijkingen van de oorspronkelijke plannen en kunnen zich voordoen in alle beheersaspecten (scope, tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie). Het issueregister heeft als doel om op een gestructureerde manier alle issues die zich voordoen bij te houden alsook de beslissing en uitvoering van mogelijke acties ten gevolge van een issue.

   Mogelijke issues

   • Externe factoren: vb. politieke wijzigingen, technische opportuniteiten, …
   • Interne factoren: wijzigingen prioriteiten, wijziging personeelsbestand (ziekte, ontslag, …), …

   Issueregister - Meer informatie om aan de slag te gaan met een issueregister, zie: https://overheid.vlaanderen.be/issueregister

  • 2

   Rapportering stuurgroep

   De projectleider moeten er over waken dat de voortgang van het project verloopt volgens het afgesproken projectplan en dat het project binnen de afspraken blijft. De projectleider zorgt voor een duidelijke rapportering naar de stuurgroep toe.

   Wanneer het project buiten de gestelde afspraken dreigt te gaan, zal de projectleider de projectstuurgroep samenroepen om de risico's, problemen en voorgestelde oplossingen te bespreken.

   Rapportering - Meer informatie om aan de slag te gaan met rapportering aan stuurgroep, zie: https://overheid.vlaanderen.be/rapportering-stuurgroep.

  • 3

   Actie: Bijsturen/Uitwerken projectaanpak

   De projectleider beheert en volgt volgende zaken dagdagelijks op:

   • Mensen en middelen
   • Wijzigingsvragen
   • Projectorganisatie
    • Business case actualiseren
    • Projectplan actualiseren

   De projectleider volgt het gedetailleerde plan voor deze fase op (op te leveren producten en beschrijving / tijd / kosten, kwaliteit…).

   Wijzigingen zijn onvermijdelijk tijdens een project en ieder project heeft een afgesproken aanpak nodig over hoe om te gaan met die wijzigingen. Het is niet de bedoeling om geen wijzigingen aan het oorspronkelijke project toe te laten, wel om af te spreken over hoe met wijzigingsvragen of nieuwe inzichten omgegaan wordt.

   De projectleider deelt het uit te voeren werk op in kleinere werkpakketten en wijst deze toe aan een of meerdere teams. Het afgerond werkpakket komt terug naar de projectleider die gaat beoordelen of het voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer het wenselijk is kan de projectleider een tussentijds voortgangsrapport opvragen ivm het werkpakket.

  • 4

   Actie: Actief risicobeheer

   Tijdens de planningsfase is er een risicoregister opgesteld en goedgekeurd, maar risicoaanpak is een continue proces dat doorheen het hele project loopt. Overloop en vul het risicoregister aan tijdens de uitvoering van het project. Rapporteer dit ook aan de stuurgroep.

  • 5

   Actie: Communiceren via communicatieplan

   In de planningsfase is er een communicatieplan opgesteld. Volg dit plan om duidelijk en tijdig te communiceren naar de belanghebbende van het project.