chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WB 53 - titel

  53) besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

  Publicatie BS:
  Uitwerking:

  1 oktober 2019 voor artikel 8

  eerste dag van de maand die volgt op het akkoord van de federale ministerraad voor artikelen 12 en 13
  eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:
  - de federale ministerraad verleende zijn akkoord;
  - de federale uitvoeringsbesluiten die nodig zijn om het recht op uitkeringen te regelen traden in werking
  voor artikel 14 dat voor het statutair personeel