chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Databank dossiers m.b.t. adviezen afdeling Wetgeving Raad van State

  Op deze pagina's worden enkele belangrijke beginselen van behoorlijke regelgeving en wetgevingstechnische richtlijnen nader bekeken aan de hand van een overzicht van adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State waarin deze aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om beginselen en richtlijnen die in elk ontwerp aan bod (kunnen) komen ongeacht de specifieke inhoud van het ontwerp.

  Het gaat om:

  1° De formele beginselen van behoorlijke regelgeving. Deze beginselen houden verband met de vorm, de systematiek en de kenbaarheid van de regelgeving. Het gaat om het beginsel van de normatieve draagwijdte, het beginsel van de duidelijke regelgeving, het beginsel van regelgeving op het juiste niveau en het beginsel van kenbaarheid. (Zie 'Formele beginselen van behoorlijke regelgeving')

  De voormelde beginselen onderscheiden zich van de materiële beginselen van behoorlijke regelgeving. Het vertrouwensbeginsel (of materiëel rechtszekerheidsbeginsel) wordt hier op deze pagina's daarentegen wel onrechtsreeks behandeld, aangezien deze kan beïnvloed worden door de wetgevingstechniek en meer bepaald door de formulering van het temporeel toepassingsgebied.

  2° wetgevingstechnische thema's: de wetgevingstechnische thema's besproken in de adviesrechtspraak van de afdeling Wetgeving van de Raad van State. (Zie 'Regels van de wetgevingstechniek')

  Deze pagina’s zijn ook een handig instrument voor auteurs van regelgevende teksten om te weten wat kan en niet kan volgens de Raad van State op basis van die formele beginselen van behoorlijke regelgeving en die richtlijnen van de wetgevingstechniek, alsook voor diegenen die wensen na te gaan hoe de stellers van regelgevende teksten gelijkaardige opmerkingen/problemen in het verleden hebben beantwoord/opgelost.

  Verzameling adviezen afdeling Wetgeving R.v.St.over:

  DECRETEN EN WETTEN

  BESLUITEN VAN DE VLAAMSE REGERING

  > MINISTERIËLE BESLUITEN (VLAAMSE OVERHEID)

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be