chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Omzendbrief Wetgevingstechniek

  Wat?

  Om Vlaamse regelgeving (decreten, besluiten, ministeriële besluiten) op te stellen voorziet de Vlaamse Regering verplicht te volgen regels die door de auteurs van die regelgeving moeten gevolgd en toegepast worden, en die vooral betrekkking hebben op de correcte juridisch-technische techniek en vorm (d.i de wetgevingtechniek). Al deze regels zijn samengebracht in een omzendbrief, de omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2019/4. De regels in de voormelde omzendbrief vormen altijd het uitgangspunt. Andere richtlijnen van bijvoorbeeld de Raad van State of het Overlegcomité worden gewoon als complementair beschouwd.

  De huidige omzendbrief bevat de volgende vier soorten bepalingen:

  1° de wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving (punt 1 t.e.m 4, en titel III en IV: punt 47 t.e.m. 292);

  2° de taalkundige aanwijzingen (titel II: punt 5 t.e.m. 46);

  3° de bepalingen m.b.t. het wetgevingstechnisch- en taalkundig advies (titel V: punt 293 t.e.m. 297)

  4° de modellen / sjablonen voor Vlaamse regelgeving (titel VI)

  Geconsolideerde ("gecoördineerde") versie omzendbrief Wetgevingstechniek:

  In de omzendbrief wordt bepaald dat "De aanwijzingen in deze omzendbrief zijn van toepassing zolang er op de website Wetgevingstechniek geen melding wordt gemaakt van wijzigingen. Als er wijzigingen worden aangebracht, zijn de aangepaste aanwijzingen van toepassing tot een nieuwe omzendbrief wordt goedgekeurd. ."