chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief Wetgevingstechniek

  Wat?

  Om Vlaamse regelgeving (decreten, besluiten, ministeriële besluiten) op te stellen voorziet de Vlaamse Regering verplicht te volgen regels die door de auteurs van die regelgeving moeten gevolgd en toegepast worden, zowel voor de vorm en de formeel-juridische inhoud (d.i de wetgevingtechniek), als voor de te volgen procedure. Al deze regels zijn samengebracht in een omzendbrief, de omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2014/4. (De regels in de voormelde omzendbrief vormen altijd het uitgangspunt. Andere richtlijnen van bijvoorbeeld de Raad van State of het Overlegcomité worden gewoon als complementair beschouwd).

  De huidige omzendbrief VR 2014/4 bevat dus, i.t.t. tot wat de titel zou doen vermoeden, naast de wetgevingstechnische regels en formele beginselen van behoorlijke regelgeving, ook andere niet-wetgevingstechnische bepalingen, zoals bepalingen over de procedure voor de totstandkoming van de regelgeving.

  De huidige omzendbrief bestaat uit de volgende drie delen:

  1° de wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving (punt 1 t.e.m 4 en titel III: punt 47 t.e.m. 292);

  2° de taalkundige aanwijzingen (titel II: punt 5 t.e.m. 46) ;

  3° de aanwijzingen ivm de procedure bij de totstandkoming van regelgeving  (titel IV: punt 293 t.e.m. 369). Op 17 mei 2019 is de omzendbrief VR 2019/11 betreffende beleids- en regelgevingsprocessen geagendeerd op de Vlaamse Regering. Deze nieuwe omzendbrief 2019/11 bevat richtlijnen die de aanwijzingen in titel IV van de huidige Omzendbrief Wetgevingstechniek vervangen (voor meer info: zie "Nieuwe omzendbrief over beleids- en regelgevingsprocessen")

  Geconsolideerde ("gecoördineerde") versie omzendbrief Wetgevingstechniek:

  In de omzendbrief wordt bepaald dat "De aanwijzingen in deze omzendbrief zijn van toepassing zolang er op de website Wetgevingstechniek (Juridische Dienst, Kanselarij, DAR) (koepelsite > Regelgeving > Wetgevingstechniek) geen melding wordt gemaakt van wijzigingen. Als er wijzigingen worden aangebracht, zijn de aangepaste aanwijzingen [zoals ze hier op de site worden bekendgemaakt en op deze site staan] van toepassing tot een nieuwe omzendbrief wordt goedgekeurd." 

  > Klik hier om de meest recente geconsolideerde versie van de volledige omzendbrief Wetgevingstechniek (d.i. de versie met alle wijzigingen sinds goedkeuring Omz. VR 2014/4 t.e.m. 30 maart 2018), te bekijken: https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-betreffende-de-wetgevingstechniek-vr-2014/4

  > Klik hier om de meest recente versie (d.i. met alle wijzigingen sinds goedkeuring Omz. VR 2014/4 tot en met vandaag) van de wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving te bekijken.

  > Klik hier om de meest recente versie (d.i. met alle wijzigingen sinds goedkeuring Omz. VR 2014/4 tot en met vandaag) van de taalkundige aanwijzigingen te bekijken.

  > Klik hier om de meest recente geconsolideerde versie van de volledige omzendbrief Wetgevingstechniek (d.i. de versie met alle wijzigingen sinds goedkeuring Omz. VR 2014/4 t.e.m. 30 maart 2018), te downloaden: Geconsolideerde versie omzendbrief Wetgevingstechniek (WORD ) of Geconsolideerde versie omzendbrief Wetgevingstechniek (PDF)

  CONTACT: Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Bestuur) of wetgevingsadvies@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail)