chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie ziekteafwezigheidspercentage

  Het ziekteafwezigheidspercentage (hieronder ook verkort vermeld ziekteafwezigheid) geeft het aantal dagen op 100 weer dat een werknemer afwezig is door ziekte. Het percentage wordt berekend door het aantal ziektedagen af te zetten tegenover het totaal aantal beschikbare dagen.

  Het ziekteafwezigheidspercentage binnen de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO) steeg van 6,37% in 2008 naar 8,21% in 2019. In 2020 is het ziekteafwezigheidspercentage binnen de Vlaamse overheid gedaald naar 7,54%, wat een daling inhoudt van 0,67 procentpunt tegenover 2019. In 2020 was een personeelslid op 100 beschikbare dagen dus gemiddeld 7,54 dagen afwezig wegens ziekte.  Deze tendens zet zich in alle demografische kenmerken door. Het is afwachten in hoeverre er sprake is van een reële daling of een tijdelijke vermindering ten gevolge van de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende verplichting om langdurig thuis te werken.

  Cijfers per beleidsdomein

  Het ziekteafwezigheidspercentage verschilt sterk over de beleidsdomeinen heen. De context van de entiteiten binnen de beleidsdomeinen is heel verschillend. Zo spelen de grootte van de entiteit, de samenstelling van het personeelsbestand naar geslacht, leeftijd en niveau en de sector een rol bij de verklaring van deze verschillen.