chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Huisstijl en merkbeleid

  Heb je een huisstijlvraag? Ben je op zoek naar logo's of sjablonen van jouw entiteit? Neem dan contact op met de huisstijlcoördinator van jouw entiteit

  Het bestuursdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering en alle entiteiten van de Vlaamse overheid de huisstijl moeten toepassen.

  Op 14 oktober 2022 herbevestigde de Vlaamse Regering de afspraken over de huisstijl en het merkbeleid ‘Vlaanderen’ via een mededeling en een update van de omzendbrief

  De niveaus

  Het gebruik van logo's en kleuren hangt af van het niveau waarin je communiceert. We onderscheiden 4 niveaus.

  In een overzicht kan je zien in welk niveau jouw entiteit het vaakst communiceert. Afhankelijk van de situatie kan dit echter veranderen. Via een beslissingsboom kan je snel en gemakkelijk zien wanneer je welke logo's gebruikt. 

  Huisstijlgids

  Bekijk je liever alle richtlijnen op je gemak op papier, dan kan je gebruik maken van de huisstijlgids. Wens je een gedrukt exemplaar? Neem dan contact op met het projectteam Merkbeleid bij het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. 

  Aan de slag

  De huisstijl is meer dan enkel en alleen het correct plaatsen van enkele logo’s. Aan de hand van een eigen lettertype, grafische elementen, iconen en richtlijnen voor foto’s en tekst creëer je een volledige beeldtaal die de Vlaamse overheid herkenbaar maakt in al haar communicatie.

  Nieuwsbrief

  Ontvang je graag al het nieuws over de huisstijl per e-mail? Schrijf je dan hieronder in.

  Waarom een huisstijl?

  Vorm én inhoud

  Omzendbrief 'huisstijl Vlaanderen'

  Op 14 oktober 2022 herbevestigde de Vlaamse Regering de afspraken over de huisstijl en het merkbeleid ‘Vlaanderen’ via een mededeling en een update van de omzendbrief. De omzendbrieven over de binnenlandse en internationale huisstijl dateren van 2014 en waren toe aan een update. Hiermee bekrachtigt de Vlaamse Regering opnieuw het belang van de huisstijl en het merkbeleid en de noodzaak om het coherent en collegiaal toe te passen in alle communicatie.

  Sinds 2014 passen de Vlaamse Regering en de entiteiten van de Vlaamse overheid de huisstijl ‘Vlaanderen’ consistent toe met een kwaliteitsvolle en efficiënte communicatie als resultaat. Recent onderzoek over de huisstijl wijst namelijk uit dat die heel herkenbaar is voor de burger. Nog belangrijker: wanneer de Vlaming een boodschap heeft gezien in de huisstijl, dan blijkt die meer vertrouwen te hebben in de overheid en in de Vlaamse Regering en staat die er positiever tegenover dan een burger die dezelfde boodschap zonder de herkenbare ‘Vlaanderen’ huisstijl heeft gezien.

  Meerwaarde huisstijl en merkbeleid

  Het is dus van essentieel belang dat de coherente huisstijl collegiaal wordt toegepast, zodat de communicatie duidelijk, coherent, consistent en bijgevolg herkenbaar is. Dankzij die herkenbaarheid is er een grotere associatie met en meer appreciatie voor wat de Vlaamse overheid en de Vlaamse Regering doen. We stralen als geheel meer bekwaamheid uit en onze boodschap komt beter over. Bovendien resulteert de huisstijl in een substantiële besparing, omdat ze een einde stelt aan de ongebreidelde ontwikkeling van verschillende logo’s en huisstijlen binnen de Vlaamse overheid.

  De aangepaste omzendbrief

  De aangepaste omzendbrief voegt de voorschriften voor de binnenlandse en internationale huisstijl samen in 1 omzendbrief en elementen zoals het N-logo voor communicatie over Nederlandstalige dienstverlening in Brussel werden geïntegreerd. Ook de formulering van het toepassingsgebied werd afgestemd op het Bestuursdecreet van 7 december 2018. De geactualiseerde principes en basisrichtlijnen van de huisstijl moeten worden toegepast door de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, de Vlaamse administratie, de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen, de Vlaamse openbare instellingen als vermeld in artikel I.3, 4°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de Vlaamse administratieve rechtscolleges bij al hun communicatie naar al hun doelgroepen (intern, extern, internationaal, nationaal, digitaal, niet-digitaal, formeel, informeel, …).

  Update huisstijlgids en website

  De huisstijlgids vormt de basis voor de visuele identiteit en de uitstraling van de Vlaamse overheid, Vlaamse Regering en van Vlaanderen binnen en buiten Vlaanderen en wordt regelmatig geactualiseerd. Op de huisstijlsite kan je controleren of je over de meest actuele versie beschikt.

  Naar aanleiding van de agendering krijgt de huisstijlgids en huisstijlsite een update die in het voorjaar 2023 zal gelanceerd worden. Wil je daar graag bij betrokken worden? Contacteer dan het projectteam merkbeleid via merkbeleid@vlaanderen.be