chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het aantal personen met toegang tot gevoelige, cruciale en waardevolle informatie binnen de Vlaamse overheid neemt sterk toe. De activiteiten die deze personen uitoefenen, vereisen daarom een gecoördineerde en coherente aanpak om een effectieve en efficiënte beveiliging te realiseren. ICT-veiligheid is een organisatieoverkoepelende aangelegenheid en overschrijdt meer dan ooit de grenzen van de eigen organisatie. De reikwijdte van ICT-veiligheid beperkt zich dus niet tot één persoon, team, cel of departement maar is het resultaat van een intense samenwerking tussen diverse partijen.

  Om binnen de heterogene omgeving van de Vlaamse overheid het hoofd te bieden aan ICT-bedreigingen, en om informatie en informatiesystemen effectief en efficiënt te beveiligen is een generiek ICT-veiligheidsbeleid cruciaal. De Vlaamse overheid legde het veiligheidsbeleid vast in een charter veiligheidsbeleid.

  ICT-code

  De goede werking van de Vlaamse overheid is zeer sterk afhankelijk van de vlotte en doeltreffende werking van ICT en de manier waarop personeelsleden daarmee omgaan. Net zoals de deontologische code wil de ICT-code een houvast bieden voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De code gaat in op de waarden en normen waarmee zij moeten omgaan met ICT-middelen.

  Bewustmaking

  Een doelgerichte informatiebeveiliging vereist een samenhangend geheel van technische en organisatorische maatregelen. Veiligheidsbewustmaking is een organisatorische maatregel die ernaar streeft om personeelsleden vertrouwd te maken met goede praktijken rond informatieveiligheid, waardoor ze o.a. beter gewapend zijn tegen de misleidende acties van cybercriminelen, fraudeurs, enz.

  Dienstverlening

  De ICT-veiligheid binnen de Vlaamse overheid wordt ondersteund door agentschap Digitaal Vlaanderen.