chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en ministeriële besluiten 2008

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Nummer Betreft Datum
  DVO/BZ/P&O/2008/1

  Wettelijke feestdag op 2 mei 2008

  5 februari 2008
  FM/2008/1

  Aanbevelingen om het energieverbruik te verminderen 

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/91/1 en OA-ION/91/1 van 16 januari 1991.

  15 februari 2008
  FM/2008/2

  Aanbevelingen om het energiegebruik van de technische installaties in de gebouwen van de Vlaamse overheid te verminderen

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/91/1bis en OA-ION/91/1bis van 16 januari 1991.

  15 februari 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/2

  Uitvoering punt 8.2. van het Sectoraal Akkoord 2005-2007: Economische en Financiële Informatie

  Vervangen door omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014

  20 februari 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/2bis

  Toegankelijkheid van websites

  29 februari 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/3

  Interne organisatie van het archiefbeheer bij de Vlaamse overheid

  24 april 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/4

  Reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen

  Wijzigt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007.
  Geactualiseerd en vervangen door
  omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009.

  14 mei 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/5

  Werken met beeldschermen - Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril)

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2001/10 van 3 december 2001.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2014/1 van 19 maart 2014.

  10 juni 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/6

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:
  - loodscoëfficiënten
  - voorlopige uitvoering protocollen nr. 250.811 van 10 september 2007; 253.816 van 15 februari 2008 en 255.831 van 15 februari 2008

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/9 van 21 maart 2007.
  Vervangen voor punt II door
  omzendbrief DVP/BZ/P&O/2009/1 van 15 januari 2009.

  18 juni 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/7

  Regeling van dienstvrijstelling voor 'Boterhammen in het park' en de 'Sportdag' van de Vlaamse ambtenaren

  27 juni 2008

    naar boven

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

  Nummer Betreft Datum
  DVO/BZ/P&O/2008/8

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:
  - het in aanmerking nemen van diensten en ervaring

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/8 van 21 maart 2007.
  Vervangen door
  omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/2 van 13 februari 2009.

  17 oktober 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/9

  Voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap

  15 december 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/10

  Verhoging van het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 januari 2009

  Wijzigt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007.

  23 december 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/11

  Gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen

  Vervangt omzendbrief VR 2005/9 van 29 april 2005.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2013/3 van 7 juni 2013.

  23 december 2008
  DVO/BZ/P&O/2008/12

  Voorlopige uitvoering van een maatregel uit het sectoraal akkoord 2008-2009

  23 december 2008

  DVO/BZ/P&O/2008/13

  - Interfederale mobiliteit
  - Gelijkwaardigheid van graden

  Deze omzendbrief is niet meer van toepassing gelet op art. VI 30 duodecies van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

  23 december 2008

    naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/AR/2008/1

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  17 januari 2008
  DVO/DBZ/AR/2008/2

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  16 mei 2008
  DVO/DBZ/AR/2008/3

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2008

  3 juli 2008
  DVO/DBZ/AR/2008/4

  Vergoeding voor het werken in Vlissingen – artikel VII 90 VPS

  24 september 2008
  DVO/DBZ/AR/2008/5

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  Bijlage vervangen door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2009/4 van 22 december 2009.

  7 oktober 2008

    naar boven

  Ministeriële besluiten ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Betreft Datum

  Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Gewijzigd bij het ministerieel besluiten 'tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid' van 16 januari 2009, 2 mei 2013, 22 mei 2015, 23 oktober 2015, 10 februari 2017 en het ministerieel besluit van 1 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies "back-up chef catering kleine keuken" en "back-up chef catering middelgrote keuken" bij het Agentschap Facilitair Bedrijf

  Gecoördineerde versie

  14 mei 2008

  naar boven