chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

  Oprichting

  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 21 december 1988 en ging van start op 29 december 1988. Ze nam grotendeels de taken over van de Nationale Landmaatschappij (NLM).
  Bij decreet van 7 mei 2004 werd de VLM (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.
  • Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (B.S. 29.12.1988)
   gewijzigd bij verscheidene decreten 
  • Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (B.S. 11.06.2004)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het BVR van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat betreft de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij. (B.S. 19.04.2018)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 09 mei 2014 houdende de overdracht van twee contractuele personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij aan het Agentschap voor Facilitair Management  (B.S.11.08.2014)

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van de VLM, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 juli 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 is de VLM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VLM.

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit agentschap kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Ethias. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  De Vlaamse Landmaatschappij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten.

  De Vlaamse Landmaatschappij valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.