chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Bevoegdheidsomschrijvingen leden van de Vlaamse Regering:

  De uitvoering van een besluit moet gewaarborgd blijven over de wisseling van ministers heen, zodat de betrokken ministers op een abstracte wijze moeten worden weergegeven. Daarvoor worden bevoegdheidsomschrijvingen gebruikt die in de onderstaande lijst zijn bepaald.

  De huidige lijst is het resultaat van een afweging tussen taalkundige overwegingen en de benamingen die zijn vastgelegd in het BVR van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (zoals het laatst gewijzigd bij BVR van 20 november 2020). Als een gevolg van het voorgaande wordt, in afwijking van punt 30 van de taalkundige aanwijzingen van de omzendbrief Wetgevingstechniek, in de huidge lijst niet elke bevoegdheidsomschrijving voorafgegaan door een lidwoord. 

  U moet de minister(s) in de onderstaande lijst aanklikken om de aan hen toebehorende bevoegdheidsomschrijvingen te kunnen bekijken:

  Jan JAMBON: Minister-president van de Vlaamse Regering
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de ondersteuning van de Vlaamse Regering
  Jan JAMBON: Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de ontwikkelingssamenwerking
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het internationaal ondernemen
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het documentbeheer
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het facilitair management
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor overheidsopdrachten
  Hilde CREVITS: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de personen met een beperking
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale bescherming
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij
  Bart SOMERS: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de gelijke kansen, de integratie en de inburgering
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de audit van de Vlaamse overheid
  Ben WEYTS: Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sport
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de Vlaamse rand
  Zuhal DEMIR: Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het klimaat
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuursrechtspraak
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de justitiehuizen
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het elektronisch toezicht
  • De Vlaamse minister bevoegd voor de juridische eerstelijnsbijstand
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
  Matthias DIEPENDAELE: Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiële operaties
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de boekhouding
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed
  Lydia PEETERS: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de regionale luchthavens
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het gemeenschappelijk vervoer
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen mobiliteitsbeleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid
  Benjamin DALLE: Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor Brussel
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de jeugd
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de media
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het armoedebeleid
  Jo BROUNS: Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de innovatie
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de wetenschapscommunicatie
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor werk
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw 
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouw- en zeevisserijonderzoek
  • De Vlaamse minister, bevoegd voor de promotie van de landbouw, de tuinbouw en de zeevisserij

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be