chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

  Oprichting

  Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) is een fusie van het vroegere IVA zonder rp AHOVOS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen) en het vroegere IVA zonder rp AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming)
  Ter info: Het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

  Aanvankelijk heette dit agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs", maar bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werd de benaming van het agentschap gewijzigd in Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.

  Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009. Dit besluit is in werking getreden op 1 mei 2009.

  Oprichting:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen" (B.S. 16.07.2009) -
   Bij BVR van 3 juli 2015 (B.S. 4 augustus 2015) werd het opschrift met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd.
   Vervangen door
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (B.S. 04.08.2015) - Datum inwerkingtreding: 01.07.2015

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

  Raad van beroep

  Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  AHOVOKS is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering.

  .

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het AHOVOKS is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  AHOVOKS valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

  AHOVOKS valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

   

  Arbeidsreglement

   Het Arbeidsreglement van het Agentschap voor Hoger Onderwijs¸ Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

  naar boven