Terugmelding & meldingsobject

Terugmelding

Een terugmelding is een groepering (verzameling) van één of meerdere meldingsobjecten.
Aan een terugmelding kan u optioneel een eigen referentie meegeven. Zo kan u dit koppelen aan een intern dossiernummer of gewoonweg als verduidelijking voor u zelf over welke melding het gaat.

Meldingsobject 

Een meldingsobject bestaat uit één polygoon met volgende attributen:

Oorzaak - verplicht

De reden waarom u een meldingsobject  creëert:

 1. Nieuw / Ontbrekend:  Er is een nieuw GRB-object ontstaan op terrein.

 2. Attribuut gewijzigd / foutief: Er is iets gewijzigd aan de codering of attributen dat impact heeft op de opname in GRB.

 3. Geometrie gewijzigd / foutief: Er is iets gewijzigd aan de geometrie dat impact heeft op de opname in GRB.

 4. Attribuut & geometrie gewijzigd / foutief : Er is iets gewijzigd aan de codering, attributen pof geometrie dat impact heeft op de opname in GRB.

 5. Verwijderd / Overbodig : Er is iets verdwenen.

Thema - verplicht

De entiteit waar de “Oorzaak” impact op heeft. Zo geeft u aan wat ge(her)karteerd of ge(her)codeerd dient te worden.
O.b.v. het soort entiteit dat moet wijzigen, worden er prioriteiten toegekend.
Probeer dus zo correct mogelijk het thema in te schatten. 

De thema’s zijn: 
 1. Perceel;

 2. Gebouw / Gebouwaanhorigheid;

 3. Kunstwerk / Technische constructie;

 4. Spoor;

 5. Terrein (openbaar);

 6. Weginrichting;

 7. Water;

 8. Water, as;

 9. Weg, as;

 10. Weg (her)aanleg of verwijdering;

 11. Straatnaam.

As-Built plan aan te leveren

Bij selectie van het thema 'Weg(her)aanleg of verwijdering' kan u aangeven dat u een As-Built plan zal aanleveren aan Digitaal Vlaanderen. Mogelijke codes zijn: 

 • "1": Ik zal een as-builtplan aanleveren  

 • "2": Ik zal geen as-builtplan aanleveren 

 • "-8": niet gekend (ook alle andere thema's hebben deze code) 

Verduidelijking - optioneel

Verduidelijking is een verfijning/verdere detaillering van het Thema. Als iets onder een verkeerde entiteit opgenomen werd in het GRB, kan u hier aangeven onder welke entiteit dit dan wel thuishoort. Dit is geen verplicht veld, dus als u& niet weet waaronder het juist hoort, hoeft u dit niet in te vullen. 

De verduidelijkingen per thema zijn:

 • -9: niet van toepassing

Thema = 2  (Gebouw / Gebouwaanhorigheid ) 

 • 1: Gebouw: hoofdgebouw;

 • 2: Gebouw: bijgebouw;

 • 3: Afdak;

 • 4: Verdieping;

 • 5: Loopbrug;

 • 6: Trap;

 • 7: Onderkeldering zichtbaar;

 • 8: Garagetoegang: ingezonken;

 • 9: Garagetoegang: verheven;

 • 10: Gebouw: afgezoomd met virtuele gevels;

 • 11: Cabine;

 • 12: Watertoren;

 • 13: Gevelpunt.

Thema = 3  (Kunstwerk / Technische constructie)

 • 11: Cabine;

 • 12: Watertoren;

 • 14: Overbrugging;

 • 15: Waterbouwkundige constructie;

 • 16: Monument: (cultuurhistorisch);

 • 17: Mast: hoogspanningsmast / openbare TV;

 • 18: Pijler;

 • 19: Rooster;

 • 20: Schoorsteen;

 • 21: Koeltoren;

 • 22: Silo / Opslagtank;

 • 23: Tunnelmond;

 • 24: Chemische installatie;

 • 25: Windturbine;

 • 26: Golfbreker;

 • 27: Havenpier;

 • 28: Staketsel.

Thema = 4  (Spoor) 

 • 29: Spoorbaan;

 • 30: Spoorrail.

Thema = 5  (Terrein, openbaar)

 • 31: Verkeer;

 • 32: Groen;

 • 33: Militair;

 • 34: Strand;

 • 35: Ander.

Thema = 6  (Weginrichting) 

 • 30: Spoorrail;

 • 36: Bushok;

 • 37: Fietsstalling overdekt;

 • 38: Bergplaats;

 • 39: Boordsteen;

 • 40: Grens onverharde buitenberm;

 • 41: Rand van rijbaan;

 • 42: Muur / Stootband / Kopmuur;

 • 43: Vangrail;

 • 44: Niet afgeboorde verhoging;

 • 45: Paal;

 • 46: Meerpaal / Bolder;

 • 47: Brandkraan;

 • 48: Grenspaal;

 • 49: Putdeksel;

 • 50: Verkeersplateau: benedenrand.

Thema = 7  (Water) 

 • 51: Waterloop / Waterpartij;

 • 52: Gracht. 

Opmerkingen - optioneel

Hier kan u bijkomende informatie kwijt om Digitaal Vlaanderen te helpen de juiste besluiten te trekken. Dit is vrije tekst en zeker niet verplicht in te vullen.
Voorbeelden zijn: “in opbouw”, ”gesloopt op dd/mm/jj”, …  . U kan bv. ook meegeven over welk bijgebouw het gaat: een garage, een tuinhuis, … 

Bijlage - optioneel

Gebruik dit om de situatie te verduidelijken.
U kan bestanden meegeven in volgende formaten: PDF, JP(E)G of PNG. 

Een bijlage mag maximaal 30 Megabyte zijn.

LET OP! Het is NIET de bedoeling om As-Built plannen op te laden bij uw melding. Daarvoor gebruikt u de As-Builtplan opladen-module.