Veelgestelde Vragen (FAQ)

1. Kan ik mijn vorige terugmeldingen nog raadplegen, gemaakt met de vorige GRBMS-applicatie (t.e.m. februari 2020)?

2. Waarom krijg ik een foutmelding bij het opladen van mijn gezipt Shape-bestand?

3. Thema “Perceel”: melden aan Digitaal Vlaanderen of aan het kadaster (AAPD)?

4. Thema “Gebouw/Gebouwaanhorigheid”: Waarom staat er nog een anomalie op een gebouw dat ik gemeld had?

5. Wat is het verschil tussen thema “Weg(her)aanleg of verwijdering” en thema “Weginrichting”?

6. Moet een zwembad opgenomen worden in het GRB?

7. Wordt de as van de waterloop beheerd door Digitaal Vlaanderen?

8. Moet ik een verkeerde straatnaam in Geopunt melden?

9. Kan ik een verkeerd adres melden via de GRB terugmelding?

10. Kan ik een verkeerd ingetekende geometrie (polygoon) verwijderen?

11. Kan ik een verzonden melding terugtrekken?

12. Wat is het verschil tussen een melding en een terugmelding?

13. Kunnen As-Built plannen opgeladen worden via het GRBMS-platform ?

 

1. Kan ik mijn vorige terugmeldingen nog raadplegen, gemaakt met de vorige GRBMS-applicatie (t.e.m. februari 2020)?

Nee, Digitaal Vlaanderen heeft een compleet nieuwe applicatie gebouwd, waarmee het veel laagdrempeliger is om te melden en om de status van de meldingsobjecten op te volgen. Helaas is er geen link meer met het vorig meldingssysteem, waardoor we u geen historisch overzicht meer kunnen tonen.

2. Waarom krijg ik een foutmelding bij het opladen van mijn gezipt Shape-bestand?

Een fout die nogal dikwijls optreedt, is dat enkel het bestand met de extensie ."shp" in de zip file gestoken wordt. De bestanden met extensie ".shx" en ".dbf" zijn ook noodzakelijk in de zip-file.

3. Thema “Perceel”: melden aan Digitaal Vlaanderen of aan het kadaster (AAPD)?

Vanaf januari 2021 beheert AAPD (het kadaster) alle percelen in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen mag/kan bijgevolg geen aanpassingen meer doorvoeren aan de percelen. Digitaal Vlaanderen kan wel uw terugmelding doorgeven aan AAPD. Zie ook https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/kadastrale-percelen-uniek-percelenplan (meer specifiek onder puntje 11, Hoe kan je fouten in de percelenkaart melden )

4. Thema “Gebouw/Gebouwaanhorigheid”: Waarom staat er nog een anomalie op een gebouw dat ik gemeld had?

Mogelijks kon enkel de voorgevel nauwkeurig opgemeten worden door de dienstverlener, maar het kan gebeuren dat het intekenen van de achtergevel moet wachten op een recentere luchtfoto. Dit is een mogelijke reden waarom een gebouw niet altijd in zijn totaliteit kan opgelost worden in één bijhouding.

5. Wat is het verschil tussen thema “Weg(her)aanleg of verwijdering” en thema “Weginrichting”?

Het thema “Weg(her)aanleg of verwijdering” wordt gebruikt voor de grotere werken waar meerdere entiteiten en/of objecten geïmpacteerd zijn. Ook te gebruiken bij bv. aanleg van een nieuwe wijk.
Het thema “Weginrichting” wordt gebruikt voor geïsoleerde aanpassingen, bv. plaatsen van een nieuwe verkeersdrempel.

6. Moet een zwembad opgenomen worden in het GRB?

Neen, een zwembad hoeft niet gemeld te worden als ontbrekende waterpartij, zie ook https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/objectcatalogus/watergang-wtz

7. Wordt de as van de waterloop beheerd door Digitaal Vlaanderen?

Het beheer van de assen van de waterlopen in Vlaanderen gebeurt (onder meer) door de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij). 

Digitaal Vlaanderen krijgt op regelmatige basis een update van de VMM, die dan opgenomen wordt in het GRB-product.

Aangezien er momenteel nog geen structurele doorstroming loopt van meldingen op waterassen naar de VMM toe, brengt u best ook rechtstreeks de VMM op de hoogte als u de wijziging sneller geïmplementeerd wil zien in het GRB product. Zie ook https://www.vmm.be/contact/waterlopen

8. Moet ik een verkeerde straatnaam in Geopunt melden?

Als de straatnaam niet correct is in de laag "Basiskaart GRB straatnaam (links/rechts)", komen we dit graag te weten en kan u dit melden. 

Let wel: de standaard grijze achtergrond van Geopunt met daarop de witte straten en grijze straatnamen, is geen product van Digitaal Vlaanderen. Als u hier verkeerde straatnamen opmerkt (en niet in het GRB), moet u dit niet melden aan Digitaal Vlaanderen. De melding zal afgekeurd worden, aangezien GRB hier correct is. 

Zie ook https://www.geopunt.be/over-geopunt/faq/kaart

Opm.: Er is momenteel geen proces voorzien dat de gemelde verkeerde straatnaam laat doorstromen naar de gemeente toe.

9. Kan ik een verkeerd adres melden via de GRB terugmelding?

Neen, het is momenteel niet mogelijk om fouten in een adres via GRB te melden, omdat het Adressenregister nog niet is aangesloten op het Generiek Terugmeldingsplatform.
Fouten in een adres meldt u via LARA: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/centraal-referentieadressenbestand-crab 

 

10. Kan ik een verkeerd ingetekende geometrie (polygoon) verwijderen?

Als u het meldingsobject nog niet toegevoegd heeft aan de melding, kan u dit eenvoudigweg doen door  "< Uw meldingsobjecten" aan te klikken, na het vervolledigen van de geometrie (dubbel klik).

Als u het meldingsobject wel al toegevoegd heeft aan de melding, kan u de geometrie en bijhorende attributen verwijderen door het meldingsobject aan te klikken en onderaan te kiezen voor "Meldingsobject verwijderen"

11. Kan ik een verzonden melding terugtrekken ?

Momenteel is het nog niet mogelijk om dit via de GRBMS-webapplicatie te doen. Indien u merkt dat u een verkeerde melding doorgestuurd heeft, laat u dit best weten aan digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be . Dan wordt deze melding door Digitaal Vlaanderen gesloten.

12. Wat is het verschil tussen een melding en een terugmelding?

Er is geen verschil. Doordat GRBMS sedert 1 maart 2021 aangesloten is op GTMF (Generieke Terug Melding Faciliteit) hebben we er bij GRB voor geopteerd dezelfde term te gebruiken als GTMF.

13. Kunnen As-Built plannen opgeladen worden via het GRBMS-platform ?

Neen, deze dienen opgeladen te worden via https://datavalidatie.vlaanderen.be/as-built/as-builtplan-opladen