Contactinformatie

De tab contactinformatie op het organisatieprofiel geeft weer onder welke naam, e-mailadres en adres uw organisatie geregistreerd staat.

Enkel de toegangsbeheerders van je organisatie of een hoger niveau hebben toegang tot deze gegevens.

De toegangsbeheerders van deze organisatie worden onder de contactgegevens opgelijst, telkens met een e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Indien er geen toegangsbeheerders zijn in je eigen groep verschijnen automatisch die van het hogere niveau. Klik je op het e-mailadres onder de naam dan opent zich MS Outlook.

Deze gegevens kan je verder aanvullen met één of meerdere adressen en/of telefoonnummers met behulp van de actieknop 'Wijzig organisatie'.

Je kan de contactinformatie aanpassen en bewaren met de knop onderaan.

Een adres toevoegen is heel eenvoudig. Wanneer je de knop 'Adres toevoegen' aanklikt wordt het scherm naar onder uitgebreid.

Je vult het adres in en vinkt de check-box hoofdadres aan. Dit impliceert dat je – indien je dit nodig vindt – meerdere adressen kan invoeren, maar er kan maar één fungeren al hoofdadres. Daarbij moet elk adres dat je aanmaakt ook een label krijgen: Thuis – Werk – Facturatie – Levering. Kies daarom in de uitklaplijst links bovenaan een 'soort'. Wil je het adres behouden en tonen op het organisatieprofiel, dan hoef je enkel nog ‘bewaren’ te klikken.         

Je kan een adres ten allen tijde verwijderen via de link ‘Verwijder’.