Machtigingen

Enkel wanneer je een toegangsbeheerder bent binnen de organisatie Root (Digitaal Vlaanderen), kan je machtigingen beheren.

Wanneer je contactpersoon of administratief beheerder bent van een machtiging, krijg je de mogelijkheid om op basis van de machtiging toelatingen te verlenen en goed te keuren.

Een machtiging wordt aan een contactpersoon toegekend door het Digitaal Vlaanderen Contactpunt. De contactpersoon moet echter beschikken over de juiste documenten van het VTC. De machtiging stelt je in staat om gebruikers van het systeem toegang te geven tot geografische gebieden. Momenteel maakt enkel de toepassing Mobile Mapping gebruik van deze toelatingen. Een beeld van deze applicatie zal voor de gebruiker enkel zichtbaar gemaakt worden, als hij ook de toelating op een machtiging met het juiste geografisch gebied heeft.

Een administratief beheerder van een machtiging wordt aangesteld door de contactpersoon van een machtiging. De contactpersoon van de machtiging kan administratieve beheerders aanstellen uit zijn organisatie. Een adminstratief beheerder heeft dezelfde rechten en plichten als een contactpersoon. Hij kan echter geen administratieve beheerders aanstellen of verwijderen.