Beheren van een machtiging (Digitaal Vlaanderen)

Overzicht van alle toegekende machtigingen

 Opgelet: Enkel de machtigingen die nog geldig zijn worden getoond.

 1. Klik op jouw gebruikersnaam rechtsboven
 2. Klik daarna op de knop Machtigingen
 3. Na enkele seconden krijgt u een overzicht van de machtigingen
  Als je zelf contactpersoon van een machtiging bent, dan staan deze machtigingen bovenaan. Daarna staan alle actieve machtigingen geordend op de geldigheidsdatum. Helemaal onderaan staan de geblokkeerde machtigingen.
 4. De volgende informatie wordt getoond
  1. Naam van de machtiging + de referentie als deze is opgegeven.
  2. De geldigheidsduur van de machtiging en het gebied
  3. De contactpersoon van de machtiging. De link gaat naar het gebruikersprofiel van de contactpersoon
  4. De organisatie waaraan de machtiging verleend is. De link gaat naar het profiel van de organisatie
  5. Links met acties
  6. Rechts op de balk een link Verleende toelatingen 

Verleende toelatingen

Bij het klikken op Verleende toelatingen zie je alle toelatingen van de machtiging

Volgende informatie wordt getoond:

 1. De naam van de gebruiker als link naar zijn gebruikersprofiel
 2. De organisatie van de gebruiker
 3. De geldigheidsduur van de toelating, en het gebied
 4. De contactpersoon of administratief beheerder die laatst de toelating gewijzigd heeft
 5. Een link wijzig

Als je klikt op de link Wijzig dan zie je een overzicht van de verleende toelating, met een kaartje

Zoeken in toelatingen

Via de zoekfunctionaliteit kun je zoeken in de toelatingen. Een overzicht wordt gegeven met alle machtigingen die een toelating bevatten die voldoen aan de zoekcriteria. Door het drukken op verleende toelatingen worden de resultaten zichtbaar.

  Bij het zoeken naar een toelating worden volgende velden onderzocht:

 1. De naam van de gebruiker van de toelating
 2. Het emailadres van de gebruiker van de toelating
 3. De gebruikersnaam van de gebruiker van de toelating
 4. De naam van de organisatie van de gebruiker
 5. Het gebied van de toelating

Wijzigen van een machtiging 

 1. Klik op "wijzig" onder de desbetreffende machtiging
    
 2. Je krijgt het volgende te zien
 3. De volgende informatie kan gewijzigd worden
  1. Referentie
  2. Korte omschrijving
  3. Omschrijving van de machtiging
  4. Url van de machtiging
  5. De Administratieve omschrijving van de zone
  6. In het kaartje kan je een gebied tekenen
  7. U krijgt het volgende te zien:
 4. Je moet de verklaring aanduiden en dan klik je op wijzig machtiging om de informatie te bewaren
 5. Klik op terug als je de wijzigingen niet wilt opslaan

Blokkeren van een machtiging

 1. Klik bij de desbetreffende machtiging op "Blokkeren".
 2. Je krijgt volgend scherm
 3. Vink de verklaring aan en druk vervolgens op blokkeer machtiging

Activeren van een machtiging 

Als een machtiging geblokkeerd is, staat ze onderaan in de lijst. De geblokkeerde machtiging is aangegeven door een rood slotje.

De actie wijzig is weggehaald en de actie blokkeer is vervangen door activeer.

 1. Klik op de link Activeer om de desbetreffende machtiging te activeren.
 2. Je krijgt volgend scherm te zien
 3. Vink de verklaring aan en druk op de knop Activeer machtiging 

Wijzigen van de contactpersoon van een machtiging

 1. Klik op "Wijzig contactpersoon" bij de desbetreffende machtiging
 2. Na het intypen van 2 karakters in het veld nieuwe contactpersoon van de machtiging worden de zoekresultaten getoond.
 3. Volgende zaken worden daarbij doorzocht 
  1. Naam van de gebruiker
  2. Gebruikersnaam van de gebruiker
  3. Emailadres van de gebruiker
 4. Na het selecteren van een persoon wordt een overzicht getoond van de persoon
 5. Vink de verklaring aan
 6. Druk op Wijzigen contactpersoon machtiging

Toekennen van een machtiging 

 1. Klik op de link Mijn organisatie
 2. Navigeer via de zoekfunctionaliteit naar de gewenste gebruiker.
 3. Klik vanop de gebruikerspagina op de knop Machtiging toekennen
 4. Je krijgt het volgende te zien
 5. Je geeft de volgende informatie op
  1. Machtiging: Naam van de machtiging (toepassing genoemd voor eindgebruikers)
  2. Referentie: Specifieke referentie van de machtiging. Dit kan het nummer op het document van de privacy commissie zijn.
  3. Korte omschrijving: Een korte omschrijving om het gebied te omschrijven
  4. Omschrijving van de machtiging: Een vrije omschrijving met detail informatie van de machtiging.
  5. Url van de machtiging: een optionele link naar een document dat de machtiging toelicht
  6. Geldig van: De dag vanaf wanneer de machtiging geldig is.
  7. tot: De dag tot wanneer (inclusief) de machtiging geldig is.
  8. Administratieve omschrijving van de zone: Dit kun je zelf invullen, maar wordt ook aangepast bij de selectie van zones in het kaartje
  9. Geografisch gebied: Selecteer hier op welk gebied de machtiging van toepassing is.
  10. Klik op de knop Toekennen van de machtiging om de machtiging toe te kennen.
  11. Klik op de link Terug om de toekenning te annuleren.
 6. Wanneer u een machtiging toekent dan:
  1. Wordt er een mail verstuurd naar de eigenaar van de toegekende machtiging.