Audit

Een ‘Audit’ of ‘Audit Trail’ geeft een overzicht van wie heeft aangemeld en afgemeld op de toegangsbeheermodule, en welke activiteiten hij/zij daar heeft uitgevoerd. Het kan nodig zijn om te weten wie wanneer gebruik maakt van de module en welke bepalende acties er worden uitgevoerd.

Je kan een audit opvragen voor alle gebruikers binnen de gehele organisatie. Maar je kan ook inzoomen op de acties van een bepaalde gebruiker.