Organisatie

Vanop het (sub)organisatieprofiel kan je voor de organisatie en de bijhorende suborganisaties een audit opvragen. Dat doe je via de actieknop ‘Audit’ onderaan en het resultaat is een opgelijste geschiedenis van het af- en aanmelden van alle gebruikers binnen de organisatie en suborganisaties. Op welk niveau je ook vertrekt in de structuur, je krijgt altijd de volledige lijst.

De ‘Audit Trail’ bevat de volgende handelingen in de Toegangsbeheer Module: 

 • Aanmelden, afmelden van een gebruiker. 
 • Uitnodigen van een gebruiker.
 • Bevestiging van uitnodiging in (sub)organisatie.
 • Creatie of verwijderen van (sub)organisaties.
 • Wijzigen van rollen, zij het manueel of op automatische wijze.
 • Indien een gebruiker onvoldoende rechten heeft op een applicatie.

De audit heeft bovenaan een filter. Door een datum en een uur in te geven bij  ‘Weergeven tot’ kan je de lijst wat verkorten. Standaard staat de filter namelijk op ‘vandaag’.

Verder zijn er 4 kolommen:

 • Datum en Tijd: weergegeven in UTC of Coordinatied Universal Time – wat vroeger GMT of Greenwich time genoemd. Hou dus rekening met het tijdsverschil!
 • Type: er zijn 3 mogelijke types:
  • SuccesAudit en FailureAudit voor de log van het af- en aanmelden
  • Information voor alle gegevens rond uitnodiging en bevestiging
 • Omschrijving: hier wordt kort beschreven wat er juist gebeurde
 • Gebruiker: De naam van de gebruiker die de activiteit heeft uitgevoerd. Hierop kan je doorklikken naar het beknopt gebruikersprofiel.

Wanneer je de naam van een gebruiker aanklikt, ga je door naar zijn/haar beknopt gebruikersprofiel. Ook daar vind je een knop ‘Audit’, maar die zoomt specifiek in op de acties van die gebruiker. Zie de helpfile Audit > gebruiker.