Security

Alle nieuwe Digitaal Vlaanderen -toepassingen zijn beveiligd via het Security Systeem. Een gebruiker die zich geregistreerd heeft bij Digitaal Vlaanderen, kan geauthenticeerd worden door het security systeem en op die manier toegang krijgen tot de aangeboden diensten.

Via https://auth.vlaanderen.be kan u navigeren naar het security startscherm.