Gebruiker

Je kan een audit opvragen per gebruiker met de actieknop ‘Audit’ onderaan het beknopt gebruikersprofiel.  

Al de gegevens die je te zien krijgt zitten ook vervat in de ‘Audit Trail’ van de organisatie maar omdat je vertrokken bent op een gebruikersprofiel krijg je nu automatisch een filtering op gebruiker.

Je kan bovenaan de lijst ook nog een filter toevoegen door een datum en een uur in te geven bij  ‘Weergeven tot’. Standaard staat de filter op vandaag.

De indeling van de ‘Audit Trail’ is net dezelfde als die bij de organisatie-audit. De laatste kolom toont duidelijk om welke gebruiker het gaat.

Een klik op de naam brengt je weer naar het beknopt gebruikersprofiel van die persoon.