Gebruikers

Hier worden al de gebruikers van jouw organisatie getoond, t.t.z.: Al de gebruikers die op jouw niveau in de toegangsbeheermodule zitten. Daarom vind je hier geen gebruikers terug die in een suborganisatie zitten.

Klik de naam van de gebruikers aan om het beknopt gebruikersprofiel te bekijken.  

Merk op:

Niet alle gebruikers in deze lijst hebben dezelfde set van rollen. Deze rollen kunnen immers niet alleen generiek maar ook per gebruiker worden ingesteld en aangepast. (zie hiervoor de helpfile gebruikersprofiel > beknopt gebruikersprofiel > wijzig rollen voor gebruiker