FAQ

Wat is 'download.vlaanderen.be'?'
Download.vlaanderen.be' is de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen. De toepassing maakt het mogelijk om op vraag gemaakte geografische uitsneden van datasets, datasetgroepen of entiteiten die door Digitaal Vlaanderen worden aangeboden, te downloaden. De downloadtoepassing bestaat sinds eind 2010 en vervangt het distributiesysteem GIRAF waarbij werd afgestapt van het verdelen van cd/dvd’s.

 • Wie kan een product bestellen?
  De meeste producten zijn vrij toegankelijk te gebruiken (open data) (85%) en kunnen onmiddelijk gedownload worden. U kan deze producten herkennen aan het symbool van de open map

  Een ander deel van de open data producten zijn echter enkel te downloaden na registratie. Ten slotte is er een klein deel van het aanbod op de downloadtoepassing niet voor iedereen beschikbaar en is hier registratie noodzakelijk. U kan deze producten herkennen aan het symbool


  Indien u zich al eerder op de website registreerde, zal u zich met dezelfde login-aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunnen aanmelden. Nieuwe gebruikers kunnen zich hier registreren.
  Naast registratie heeft de gebruiker voor enkele producten ook de juiste rechten nodig om producten te kunnen bestellen. Deze rechten, die toegewezen worden afhankelijk van het type organisatie waartoe de gebruiker behoort, zullen de toegang tot bepaalde producten regelen. Gebruikers die geen toegang krijgen, kunnen contact opnemen met de eigenaar van het product (zie de metadataset van dat product via https://metadata.agiv.be/zoekdienst). Meer informatie over toegang: zie organisatie en rechten.
  Deze producten kunnen zonder registratie gedownload worden.

 • Hoe registreren?
  Registreren en de juiste rechten bekomen, kan via het zelfregistratiesysteem.
  Meer informatie: ga naar aanmelden en naar toepassingen.
 • Wat is de catalogus?
  De catalogus is de 'winkel' van de downloadtoepassing. Hier staan alle beschikbare producten gerangschikt volgens categorieën. Ook zonder aangemeld te zijn is dit deel van de website publiek toegankelijk. Zodra een gebruiker aangemeld is, zal hij een gepersonaliseerde catalogus zien: welke producten kan hij bestellen en downloaden.
 • Wat is een gepersonaliseerde catalogus?
  Een gepersonaliseerde catalogus wordt pas zichtbaar zodra een gebruiker aangemeld is. Afhankelijk van de bekomen rechten heeft de gebruiker toegang tot de hele catalogus of slechts tot een deel ervan. In de gepersonaliseerde catalogus zal de gebruiker via iconen zien welke producten hij mag bestellen en downloaden. Voor de producten die de gebruiker kan bestellen, staat het winkelkar-icoon en voor producten die de gebruiker niet kan bestellen staat het slot-icoon. De functionaliteit ‘Enkel bestelbare producten tonen’ zorgt ervoor dat enkel de producten die de gebruiker mag bestellen en downloaden zichtbaar zijn. De andere producten worden op dat moment niet meer getoond.
 • Wat is een product?
  In de downloadtoepassing zijn op dit moment drie types van producten beschikbaar:
  • een entiteit: verzameling van geodata met zelfde geometrische primitieve (punten, lijnen, polygonen, tabellen) en van zelfde inhoudelijke thema;
  • een dataset: Verzameling van één of meer entiteiten;
  • een datasetgroep: Verzameling van meerdere datasets.
 • Zijn er zowel vector als raster data ter beschikking?
  Ja, de gebruiker kan zowel vectordata als rasterdata bestellen. Enkel de vectordata is echter 'on the fly', wat wil zeggen dat deze data zelf op maat kan versneden worden en zeer regelmatig geüpdate wordt. De rasterdata is voorlopig enkel via gepredefinieerde pakketten beschikbaar. Dit zijn pakketten die vooraf door het AGIV worden gedefinieerd (de uitsnede, het formaat, …), gezipt en klaargezet op een locatie. Deze data zullen minder regelmatig geüpdatet worden.
 • Hoe moet ik winkelen?
  De gebruiker kan winkelen door op de winkelkar (het icoon voor elk bestelbaar product) te klikken of door bij het detail van een product voor 'toevoegen aan winkelkar' te kiezen. Op die manier vult de gebruiker zijn winkelkar, maar bestelt hij nog geen producten. Het slot-icoon voor het product duidt aan dat de gebruiker geen rechten heeft om dit product te bestellen en te downloaden. Meer informatie over toegang: zie organisatie en rechten.
 • Hoe kan ik een product bestellen?
  De gebruiker kan de producten in zijn winkelkar bestellen door op de knop 'Bestelling afnemen' te klikken. Men kan één of meerdere producten bestellen. De gebruiker dient dus eerst producten in zijn winkelkar te plaatsen alvorens hij ze kan bestellen. Na de bestelling wordt een bevestigingsmail gestuurd.
 • Hoe kan ik mijn bestelling opvolgen?
  De gebruiker kan zijn bestelling(en) opvolgen onder ‘Mijn bestellingen’. Elke bestelling heeft een uniek nummer. Elk product (per bestelling) heeft een status: ‘Bevestigd’, ‘Bezig met verwerken’ en ‘Verwerkt’.
 • Hoe kan ik een besteld product downloaden?
  Zodra een besteld product verwerkt werd, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld via e-mail. Vanaf dan kan de gebruiker het besteld product onder 'Mijn bestellingen' downloaden via de knop 'Downloaden'.
 • Hoe lang kan ik mijn besteld product downloaden?
  De gebruiker zal het besteld product tot 10 dagen na de verwerkingsdatum kunnen downloaden. Deze termijn wordt ook vermeld in de e-mail die de gebruiker ontvangt na de verwerking van het product.
 • Moet ik een contract/licentie ondertekenen?
  Deelnemers aan GDI-Vlaanderen kunnen de geografische gegevensbronnen die toegevoegd zijn aan de GDI, die via de downloadtoepassing worden aangeboden, zonder ondertekenen van een bijkomend contract/licentie, gebruiken voor de vervulling van taken van algemeen belang (cfr. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende de bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI (B.S. 07.10.2010, https://www.agiv.be/over-agiv/wettelijk-kader/gdi-decreet). Andere gebruikers zullen in sommige gevallen eerst een contract moeten aangaan alvorens ze bepaalde producten kunnen bestellen. Meer informatie over toegang: zie organisatie en rechten.
 • Wie zijn deelnemers GDI-Vlaanderen?
  Meer informatie over deelnemers en over GDI-Vlaanderen kunt u terugvinden op http://www.geopunt.be/voor-experts/gdi-vlaanderen/soorten-deelnemers
 • Wat kost mij een product?
  Voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen is de toegang tot en het gebruik van de gegevens aangeboden via de downloadtoepassing, voor de vervulling van taken van algemeen belang, kosteloos.
 • Wat met historiek/verschilbestanden?
  Voor de CRAB producten (CRAB stratenlijst, CRAB adresposities en xCRAB) en de GRB- producten (GRBcad en GRBgis) is er de mogelijkheid om met actuele, historische en verschilbestanden te werken.
 • Kan ik een specifieke uitsnede kiezen?
  Afhankelijk van het product en het type product zal de gebruiker één of meerdere types van versnijdingen kunnen kiezen. Bij de meeste vectordata kan de gebruiker een type versnijding kiezen (in de stap Configureer product). Zo kan de gebruiker een gemeente, een provincie, een gemeente met buffer, een kaartblad, … als bestaande versnijding kiezen. Daarnaast kan de gebruiker ook zijn eigen versnijding definiëren, door een zone op kaart te tekenen. Bij de gepredefinieerde producten (voornamelijk rasterdata) is de versnijding vooraf gedefinieerd door het AGIV. De gebruiker krijgt wel bij het downloaden van deze producten (voor de meerderheid ervan) een keuze uit verschillende types van groeperingen.
 • In welk formaat krijg ik mijn producten?
  Afhankelijk van het type product zijn verschillende formaten beschikbaar. Voor de meeste vectordata kan de gebruiker tijdens de bestelling kiezen tussen het ESRI Shapefile-formaat of het GML-formaat, meer bepaald in de stap Configureer product. De gebruiker kan voor het product CRAB stratenlijst en CRAB adresposities kiezen uit volgende formaten: dBASE en AccesDB. Voor het product xGRAB kan de gebruiker enkel het formaat GML kiezen. Voor het product GRBcad kan de gebruiker enkel het formaat DXF kiezen. De rasterdata zijn, afhankelijk van het product, beschikbaar in één van de volgende formaten: MrSID, JPEG2000 of GeoTIFF. De gebruiker heeft voor deze producten geen keuze, het AGIV bepaald reeds op voorhand in welk formaat dat product beschikbaar is. Bepaalde gepredefinieerde producten (die geen rasterdata zijn) worden in nog andere formaten verdeeld. Meer informatie over het gebruikte formaat kan steeds gevonden worden in de bijhorende leesmij-tekst.
 • Wat is 'Shapefile'?
  Het Shapefile-formaat is een veel gebruikt GIS-formaat en kan in vele geografische softwarepaketten gebruikt worden. Lees de technische beschrijving.
 • Wat is 'GML'?
  GML (Geography Markup Language) is een open en vendor-neutraal formaat voor de uitwisseling van geografische gegevens. Meer informatie over het GML-formaat.
 • Wat is 'DXF'?
  Het DXF-formaat (Drawing eXchange Format) is een ASCII-exportformaat voor grafische bestanden. Het is een veelgebruikte uitwisselingsformaat voor gegevens die eigen zijn aan CAD-systemen (Computer Aided Drawing).
 • Wat is 'dBASE'?
  Het dBASE IV bestandsformaat .dbf is een formaat dat door de meeste databanken en GIS-systemen herkend wordt. Meer informatie over het dBASE-formaat.
 • Wat is 'AccessDB'?
  Het AccessDB formaat zal de bestanden als tabellen in een Microsoft Office Access databank leveren. Meer informatie over het AccessDB-formaat.
 • Wat is 'clip'?
  De functie 'clip' die de gebruiker kan aanvinken tijdens de stap Configureer product staat voor het aanmaken van een nieuwe dataset waarbij de informatie die zich in het oorspronkelijke bestand buiten de aangehouden begrenzing bevond, wordt verwijderd.
 • Wat zit standaard in elk downloadpakket?
  In elk downloadpakket zal de gebruiker standaard volgende zaken vinden:
  • geografische data (vector of raster)
  • artikeldocumenten (leesmij, metadata, gebruiksvoorwaarden, ...)

  Daarnaast kan het zijn dat er nog andere extra documenten of bestanden meegeleverd worden. Het downloadpakket wordt gecomprimeerd aangeboden (gezipt).

 • Hoe komt het dat ik het downloadpakket niet kan openen?
  Digitaal Vlaanderen maakt gecomprimeerde bestanden aan in het zogenaamde 'zip'-formaat. Voor hele grote bestanden (> 4GB) wordt echter overgestapt op de 'zip64'-formaat, omdat met de standaard compressieformaten deze niet kunnen worden behandeld. Een 'zip64'-bestand kan echter niet door elke versie van Windows verkenner gelezen en uitgepakt worden. Dit is enkel mogelijk in Windows Vista en Windows 7, niet in Windows XP. Door een compressietool te installeren dat een 'zip64'-bestand wel kan lezen en uitpakken is het probleem verholpen (bijvoorbeeld http://www.win-rar.com/ of http://www.7-zip.org/). Indien er in uw organisatie 'Windows Vista'- of 'Windows 7'- computers beschikbaar zijn, dan kan een alternatieve aanpak erin bestaan om de 'zip64'-geformatteerde bestand naar één van deze toestellen te kopiëren en daar uit te pakken.
 • Hoe weet ik dat er updates of nieuwe producten zijn?
  Er zijn verschillende kanalen om op de hoogte te zijn en te blijven, zowel van nieuwe producten als van updates van bestaande producten.
  Deze informatie verschijnt enerzijds op verschillende plaatsen in de downloadtoepassing (in de lijsten 'nieuwe producten' en 'gewijzigde producten' en via een icoon ('N' en 'U') bij het desbetreffende product). Anderzijds worden deze nieuwe of vernieuwde producten via een nieuwsbericht op de Digitaal Vlaanderen website gepubliceerd, net als in de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Digitaal Vlaanderen. En tot slot biedt Digitaal Vlaanderen voor de nieuwe producten in de downloadtoepassing ook een RSS-feed aan.
 • Welke zoekfunctionaliteit is er momenteel?
  De gebruiker kan in de catalogus zoeken op trefwoord. In zijn gepersonaliseerde catalogus (na inloggen) kan de gebruiker enkel de voor hem bestelbare producten opvragen. Binnen 'Mijn bestellingen' kan de gebruiker zoeken op product, op status bestelling en op datum bestelling.
 • Wat is RSS-feed?
  Een RSS feed laat een internetgebruiker toe automatisch informatie over updates te krijgen van websites waar hij op ingeschreven is en die regelmatig worden aangepast, onder de vorm van tekstberichtjes met eventueel bijhorende metadata zoals datum van laatste aanpassing, auteur,... Meer informatie over het gebruik ervan: ga naar RSS-feed.
 • Welke versie hebben de gegevens die ik download?
  De gegevens die u downloadt, kunnen recenter zijn dan de gegevens die u had besteld. Deze kans bestaat, maar is zeer klein. Het kan immers voorvallen dat, in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en het door Digitaal Vlaanderen verwerken van de bestelling, de gegevens een bijwerking hebben ondergaan. Op dat moment zal u recentere gegevens kunnen downloaden. De informatie over de versie van de gegevens die u downloadt, kan u op volgende plaatsen terugvinden:
  • In de metadata opgenomen in het downloadpakket;
  • In het vak ‘Versie’ van uw bestelling onder ‘Mijn bestellingen’ op de downloadtoepassing;
 • Waar kan ik met mijn vragen terecht?
  Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en de werking van de downloadtoepassing kunt u steeds contact opnemen met het Digitaal Vlaanderen Contactpunt:

  Het Digitaal Vlaanderen Contactpunt staat tot uw beschikking tijdens de kantooruren van 9 tot 16 uur en streeft er naar uw vragen of opmerkingen zo snel mogelijk op te volgen.