Toepassingen

Elke gebruiker kan van op het persoonlijk gebruikersprofiel de toepassingen bekijken waartoe hij/zij toegang heeft gekregen.
Die toegang heeft een gebruiker wanneer een toegangsbeheerder een bepaalde rol heeft toegekend.

Vanuit het scherm toepassingen kan de gebruiker doorklikken naar de Digitaal Vlaanderen-applicatie met de link Naar toepassing

Een gebruiker kan toegang aanvragen tot een toepassing.
De toegangsbeheerder kan die toegang goedkeuren of weigeren.

In diezelfde lijst staan ook een aantal toepassingen waarvoor toelating moet worden gegeven voor een bepaalde periode.
Die toelating kan spontaan gegeven worden of op aanvraag worden toegekend door een persoon met een mandaat