Toegang goedkeuren of weigeren

Telkens wanneer iemand van de organisatie of suborganisaties een aanvraag doet om toegang te krijgen tot een toepassing, ontvangt de verantwoordelijke toegangsbeheerder een e-mail met de opgegeven reden.

Een klik op de naam van de gebruiker voert je naar het gebruikersprofiel waar je de reeds toegekende rollen kan nakijken en eventueel wijzigen.

Maar beter nog klik je op de link 'Beslissen'. Zo kom je terecht op de aanvraag zelf. Hier kan je de reden tot aanvraag lezen en krijg je meteen ook de opties om een rol toe te kennen.

Eén rol aanvinken is hiervoor voldoende.

Onderaan kan je de aanvraag 'Goedkeuren' of 'Weigeren'.

Zo kom je automatisch op het scherm waar alle aanvragen tot toepassingen staan opgelijst.

Evengoed kan je daarin een overzicht bekijken van de 'Geweigerde aanvragen'.

Onder 'Behandelde aanvragen' staan beide soorten.

In plaats van je e-mailbericht te gebruiken om de aanvragen tot toepassingen te behandelen kan je evengoed rechtstreeks in de toegangsbeheermodule de openstaande aanvragen bekijken en opvolgen door te klikken op de actieknop toepassingen op het (sub)organisatieprofiel.

 Wanneer je de reden van de aanvraag wil bekijken klik je eerst door op 'Naar aanvraag'.

Wanneer je een aanvraag tot een toepassing weigert ben je altijd verplicht om de reden in te geven.

De gebruiker krijg een e-mail met deze reden in de tekst.

Op analoge manier kan je ook alle openstaande aanvragen goedkeuren of weigeren.

Alle beslissingen die door jou of een collega toegangsbeheerder worden genomen worden altijd geregistreerd bij 'Behandelde aanvragen'.