Toegang aanvragen

Als toegangsbeheerder kan je via je eigen beknopt gebruikersprofiel  aan jezelf rollen toekennen die je toegang verschaffen tot de Digitaal Vlaanderen-toepassingen.

Op die pagina is er een actieknop wijzig rollen die je de mogelijkheid biedt om de rollen aan of af te vinken. Zie helpfile Organisatie > beknopt gebruikersprofiel > wijzig rollen voor gebruiker.

Wanneer een gebruiker toegang nodig heeft tot een bepaalde toepassing of aangepaste rechten daartoe, dan zijn er meerdere mogelijkheden.

  • Ofwel laat de gebruiker dit weten per telefoon of email, zodat de toegangsbeheerder de nodige stappen kan zetten in de toegangsbeheermodule om die toegang te verlenen, nl door het toekennen van een specifieke rol of het uitnodigen in een andere groep.
  • Ofwel probeert de gebruiker via de Digitaal Vlaanderen-website om aan te melden op de gewenste applicatie. Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord zal normaal gezien wel lukken maar wanneer de gebruiker voor die toepassing nog geen enkele rol heeft wordt direct een tekstveld getoond waar om toegang kan worden gevraagd. 

Een reden opgeven is verplicht alvorens te klikken op de knop 'Toelating aanvragen'. De aanvraag wordt zo automatisch verstuurd naar de verantwoordelijke toegangsbeheerder.

Voor het vervolg van de aanvraag zijn er twee mogelijke scenario's:

  • Scenario 1: De aanvraag werd goedgekeurd

Wordt de aanvraag tot toegang goedgekeurd, dan ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging.


  • Scenario 2: Uw aanvraag werd geweigerd

Wordt de aanvraag tot toegang geweigerd, dan ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin de reden van de weigering.

Noot: In de meeste gevallen is de toegang gebonden aan enkele voorwaarden. Meer informatie daaromtrent is steeds terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen bij de desbetreffende dienst.