Changelog

Versie 1.2.0 (bèta 27/04/2023 - productie 11/06/2023)

Nieuwe features

v1.1.3 (bèta 16/11/2022 - productie 20/12/2022)

Opgeloste bugs

 • Antwoorden ‘Niet betrokken’ was niet mogelijk voor sommige KLB’s

 • Zowel bij ‘already responded’ als bij ‘not yet confirmed’ kwam een 405 terug van de API. Dit werd aangepast, zodat bij ‘already responded’ nu de state invalid terug gegeven wordt

v1.1.2 (bèta 07/11/2022)

Opgeloste bugs

 • Het was niet meer mogelijk om een IMKL-bestand via API op te laden met een dispositionType anders dan "form-data". Dit was een ongewenste breaking change voor sommige intergaties en werd opgelost.

v1.1.0 (bèta 30/08/2022)

Nieuwe features

 • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de release van de functionele module IMKL

v1.0.0 (bèta 12/05/2022)

Nieuwe features

 • Eerste release van het IMKL-TEST gedeelte voor de nieuwe functionele module IMKL.

Versie KLIP 4.0.5 (oude KLIP) (bèta 25/3/2021 - productie 01/04/2021)

Webservices

Volgende certificaten werden vernieuwd:

 • de SSL certificaten waarmee KLIP de validatierapporten digitaal ondertekent

 • de chain certificates

Informatie nieuwe certificaten:

Bèta:

Thumbprint: 1333faa9f786eb01f78e2f72744172f097d5620f

Subject: E = aiv_security@vlaanderen.be, CN = signing.klip.vlaanderen.be/beta, OU = ITSS, O = Informatie Vlaanderen, L = Gent, S = Oost-Vlaanderen, C = BE

Vervaldatum: 12/03/2023

 

Productie:

Thumbprint: ‎3a494d82c383e1d5193232ad1eb5f0078cea4ace

Subject: E = aiv_security@vlaanderen.be, CN = signing.klip.vlaanderen.be/prod, OU = ITSS, O = Informatie Vlaanderen, L = Gent, S = Oost-Vlaanderen, C = BE

Vervaldatum: 12/03/2023

Versie 3.3.3 (beta 25/11/2019 - productie 27/11/2019)

Retry mechanisme voor REST calls naar de KLIM service is verhoogd van 2 sec naar 2 min tussen pogingen (nog steeds max. 3 pogingen).
Ook is er extra logging toegevoegd en is de KLIM response code 'MultipleWorkFlowsFound' toegevoegd.

Versie 3.2.5 (productie 12/08/2019)

 • IMKL 2.2 wordt niet meer gevalideerd. KLIP aanvaardt nu enkel antwoorden volgens IMKL 2.3.

Versie 3.1.0 (beta 20/11/2018)

Nieuwe features

Fusie van organisaties

Bij fusies en splitsingen van organisaties, kunnen we planaanvragen verplaatsen tussen organisaties. Hierdoor zien gebruikers zowel hun oude planaanvragen, als hun nieuwe.
Voor fusionerende KLB's kunnen KLB-zones (met bijhorende planaanvragen) verplaatst worden naar de nieuwe organisatie.
Dit kan enkel met tussenkomst van Digitaal Vlaanderen.

Gewestgrens

De voorbereidingen werden getroffen om in samenwerking met KLIM over te schakelen op het "Nieuw referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019)". 

Bug fix

 • Een API-request waarin het versienummer ontbreekt doet de request-logger niet meer crashen. Er wordt nu een foutboodschap getoond.

Versie 3.0.1 (beta 14/09/2018 - productie 16/10/2018)

Alle kabel- en leidingbeheerders moeten vanaf nu antwoorden via KLIP. Daarom wordt bij het indienen van een planaanvraag geen bestemmeling meer opgevraagd. Daarom is er een nieuwe API voor KLIP.

Meer info vind je bij de documentatie van de API voor Planaanvragers of die voor Kabel- en Leidingbeheerders.

API v1 - ondersteund tot 31/12/2019

Je moet niets wijzigen aan je integratie, maar achterliggend verandert het volgende:

 • Bij POST MapRequest wordt vanaf versie 3.0 de bestemmelingsgegevens (delivery) gebruikt om de contactgegevens in te vullen (MRI contact info).
 • Bij GET MapRequest:
  • Planaanvragen ingediend vóór versie 3.0: De bestemmelingsgegevens (delivery) wordt meegegeven.
  • Planaanvragen ingediend vanaf versie 3.0: contactgegevens (MRI contact info) wordt meegegeven als bestemmelingsgegevens (delivery).

API v2

Wijzigingen v2 t.o.v. v1:

 • Bij POST MapRequest geef je contactgegevens mee i.p.v. bestemmelingsgegevens.
 • Bij GET MapRequest worden de contactgegevens meegegeven maar geen bestemmelingsgegevens meer.
 • Bij QUERY MapRequest: er zijn een aantal ongebruikte filter-parameters verwijderd om de query te versnellen.

Documentatie

 • De voorbeeldcode om het signing certificaat van KLIP te valideren kreeg een update. Het certificaat wordt beter op thumbprint gecontroleerd ipv subject.
 • Verbeterde documentatie voor het uitfaseren van de UtilityNetworkAuth scope.

Versie 2.9.3 (productie 01/10/2018)

We stappen af van de oude AGIV-url’s, namelijk https://klip.agiv.be en https://oauth.agiv.be.

Nieuw endpoint

In productie:
https://oauth.agiv.be => https://oauth.vlaanderen.be
https://klip.agiv.be => https://klip.vlaanderen.be

Indien u SAML Assertion-inwisseling doet, past u ook volgende zaken aan:
https://auth.agiv.be => https://auth.vlaanderen.be

urn:agiv.be/oauth => urn:informateivlaanderen.be/oauth

In beta:            
https://oauth.beta.agivb.e => https://beta.oauth.vlaanderen.be
https://klip.beta.agiv.be => https://beta.klip.vlaanderen.be
Indien u SAML Assertion-inwisseling doet, past u ook volgende zaken aan:
https://auth.beta.agiv.be => https://beta.auth.vlaanderen.be
urn:agiv.be/oauth => urn:informatievlaanderen.be/oauth/beta

Uitfasering scope ‘UtilityNetworkAuth’

Bij de invoering van de KLB Raadpleger (12/01/2016) wijzigden we de scopes voor de leidingbeheerders die integreren met de API naar ‘UnaReader’ en ‘UnaOperator’.
De oude scope ‘UtilityNetworkAuth’ blijft beschikbaar tot eind 2019.
Meer info over deze wijziging vindt u in de release notes van KLIP 2.0.0 op https://overheid.vlaanderen.be/help/klip/klip-webservices/changelog.

Versie 2.9.2 (beta 18/07/2018 - productie 20/07/2018)

Planaanvragers

Nieuwe features

Om technische problemen te voorkomen, moet de omtrek van de planaanvraagzone kleiner zijn dan 100.000m.

Bug fix

Verbeteren werking workers

De verwerking door KLIP verloopt hierdoor vlotter. Deze verandering heeft verder geen effect op eindgebruikers.

KLIM

De domeinnaam van de KLIM-webservices veranderde, dus KLIP heeft zijn integratie aangepast. Deze verandering heeft geen effect op eindgebruikers.

Versie 2.9.1 (beta 19/04/2018 - productie 26/04/2018)

Geen wijzigingen aan webservices.

Versie 2.8.0 (beta 01/03/2018, productie 08/03/2018)

Nieuwe features

.klip-bestanden:

De .klip-bestanden zijn nu ook beschikbaar via de API-methode. Meer info vind je bij de documentatie van de services.

Bug fixes

IMKL:

Het is niet langer mogelijk om vanuit een object te verwijzen naar meerdere identieke objecten.

Voorbeeld: vanuit een duct verwijzen naar twee dezelfde extra plannen.

<imkl:Duct gml:id="1"> <imkl:heeftExtraInformatie xlink:href="http://mir.agiv.be/data/IMKL/v2.3/ExtraPlan/mynamespace:1"></imkl:heeftExtraInformatie> <imkl:heeftExtraInformatie xlink:href="http://mir.agiv.be/data/IMKL/v2.3/ExtraPlan/mynamespace:1"></imkl:heeftExtraInformatie> </imkl:Duct>

KLIM

Het end point van de KLIM-webservices veranderde, dus KLIP heeft zijn integratie aangepast. Deze verandering heeft geen effect op eindgebruikers.

 

Versie 2.7.2 (productie 12/01/2018)

Archivering

 • Verbetering stabiliteit en optimalisatie archiveringsproces.

 

Versie 2.7.1 (beta 14/12/2017, productie 21/12/2017)

Webservices

URL:

Sinds release 2.6 zijn we afgestapt van de oude AGIV-url’s. De KLIP omgeving raadpleeg je voortaan op dit adres: https://klip.vlaanderen.be (productie-omgeving) en https://beta.klip.vlaanderen.be/ (bèta-omgeving).

Het IP-adres van de applicatie wijzigt naar 13.69.26.42. Dit is enkel belangrijk voor organisaties waar het KLIP als applicatie moet worden toegelaten in een firewall.

Ook voor integratoren wijzigt het service endpoint. Het oude endpoint ondersteunen we nog tot eind 2018. We vragen met aandrang om zo snel mogelijk over stappen op het nieuwe endpoint om eventuele integratieproblemen tijdig op te lossen.

IMKL 2.3:

 • IMKL 2.3 werd gereleased op 24 augustus 2017.
 • Vanaf 23 augustus 2018 zullen antwoorden volgens de IMKL 2.2-specificaties niet meer aanvaard worden.

 

Versie 2.7.0 (beta 09/11/2017, productie 12/12/2017)

Webservices

Nieuwe features

Archivering:
 • Gearchiveerde planaanvragen zijn enkel bereikbaar via de webtoepassing
 • Wanneer een gearchiveerde planaanvraag opgevraagd wordt, zal je een 404-melding krijgen

 

Versie 2.6.1 (beta 07/09/2017, productie 07/09/2017)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.6.0 (beta 11/05/2017, productie 24/08/2017)

Wijziging van de URL

We stappen ook af van de oude AGIV-url’s. De KLIP omgeving raadpleeg je voortaan op dit adres: https://klip.vlaanderen.be (productie-omgeving) en https://beta.klip.vlaanderen.be/ (bèta-omgeving).

Het IP-adres van de applicatie wijzigt naar 13.69.26.42.  Dit is enkel belangrijk voor organisaties waar het KLIP als applicatie moet worden toegelaten in een firewall.

Gebruikers van de webapplicatie verwijzen we automatisch door naar het nieuwe adres.

Ook voor integratoren wijzigt het service endpoint. Het oude endpoint ondersteunen we nog tot eind 2018. We vragen met aandrang om zo snel mogelijk over stappen op het nieuwe endpoint om eventuele integratieproblemen tijdig op te lossen.  

Webservices

Nieuwe features

IMKL 2.3:
 • IMKL 2.3 maakt gebruik van versie 4.0 van de INSPIRE xsd's voor Utility networks

 • Aanpassing van het UML schema aan het IMKL 2.3 model volgens onderstaande omschrijvingen:

  • Toevoeging nieuw object “BeschermdGebied” met volgende relatie:

   • inNetwork

  • Het is niet meer mogelijk om extra topografie in rasterformaat door te geven. Verwijdering van volgende attributen in object “ExtraTopografie”:

   • rasterBestandLocatie

   • rasterBestandMediaType

  • Koppeling van het mixin  object “label” op het object “ActivityComplex”

  • Enkel volgende karakters worden nog toegelaten in bestands- of mapnamen:

   • a-z

   • A-Z

   • 0-9

   • - (koppelteken)

   • _ (underscore)

   •  (spatie)

   • . (punt)

   • +

   • !

   • (

   • )

  • Toevoeging optioneel attribuut "temperatuur" bij ThermalPipe

  • Toevoeging definitie voor subThema “elektriciteitKathodischeBescherming”

  • Uitbreiding volgende codelijsten:

   • MaterialTypeValue

   • ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue

   • ThermalProductTypeIMKLValue

   • ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue

   • ThermalSubThemaValue

 • “Bugfixes”

  • Verplicht in te vullen velden: nilReasons worden niet meer aanvaard

  • Weigeren linestrings met 2 identieke punten

  • Weigeren fictieve UtilityLinks

  • CDATA-tags worden niet meer aanvaard

Bulktesten van IMKL-pakketten:
 • IMKL-testpagina ook bereikbaar met API

  • service accounts met rol KLB operator

  • resultaat: url naar website met resultaat van de validatie

  • 1 maand beschikbaar

 • URL raadpleegbaar voor iedereen met KLIP-rol

De validatie van IMKL-pakketten werd sneller gemaakt

 

Versie 2.5.3 (beta 14/02/2017, productie 23/02/2017)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.5.2 (productie 18/01/2017)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.5.1 (productie 12/01/2017)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.4.3 (productie 4/11/2016)

Opgeloste bugs 

 • Downloaden van PMKL faalt soms
 • IMKL-bestand opladen faalt soms

 

Versie 2.4.1 (beta 28/09/2016, productie 06/10/2016)

Opgeloste bugs 

 • diverse technische bugfixes na de eerste bèta testperiode van KLIP 2.4.1
 • oplossing voor falende prints

 

Versie 2.4.0 (beta 15/09/2016)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.3.0 (beta 02/08/2016, productie 04/08/2016)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.2.0 (productie 02/06/2016)

Geen wijzigingen aan webservices.

 

Versie 2.1.0 (productie 31/03/2016)

Webservices

 • De SSL certificaten waarmee KLIP de validatierapporten digitaal ondertekent werden vernieuwd

Informatie nieuwe certificaten:

Bèta:

Thumbprint: 2081c1d735b2f224d61c13f7e29e3b056afa2529
Subject: E = security@agiv.be, CN = signing.klip.agiv.be/beta, OU = IT-Dienst, O = 0881746529, L = Gent, S = Oost-Vlaanderen, C = BE

Download (certificaat + chain)

Productie:

Thumbprint: ‎d5d39a8c82fd1d68b5d86fbe94ed96ac8f8f9953Subject: E = security@agiv.be, CN = signing.klip.agiv.be/prod, OU = IT-Dienst, O = BELVPOVO00029510, L = Gent, S = Oost-Vlaanderen, C = BE

Download (certificaat + chain)

 

Versie 2.0.0 (productie 12/01/2016)

Webservices

Nieuwe features

Nieuwe rol en scopes:
 • Rol KLB Raadpleger:
  • Een gebruiker met deze rol kan alle planaanvragen die zijn organisatie (of een suborganisatie) moet beantwoorden zien. Hij kan planaanvragen niet bevestigen of beantwoorden. 
  • Deze rol is bedoeld voor medewerkers die de planaanvragen wel mogen zien, maar niet mogen tussenkomen in het antwoordproces.
 • Scopes:
  • UnaReader en UnaOperator
  • Welke rol kan welke scopes opvragen?
   Rol  Scopes (na transitie)
   KLIP KLB Beheerder /
   KLIP KLIM Beheerder /
   KLIP KLB Operator UnaReader, UnaOperator
   KLIP KLB Raadpleger UnaReader
  • De scope UtilityNetworkAuth (enkel voor KLIP KLB Operator) blijft nog even beschikbaar. 
IMKL-validatie:

 

Versie 1.2.1 (beta 13/10/2015)

Webservices

Nieuwe features

API-aanpassingen:

Opgeloste bugs

KLIM:
 • Het detail van een planaanvraag kan door een KLIM KLB opgevraagd worden zolang KLIP niet weet of de KLIM KLB bij de planaanvraag betrokken is.
Technisch:
 • Indien de service bus offline is omwille van een infrastructureel probleem, kunnen events niet op de bus gezet worden en worden ze niet gedeadlettered.

Versie 1.2.0 (productie 29/09/2015)

Webservices

Nieuwe features

API-aanpassingen:
IMKL-validatie:
 • IMKL-pakketten met UtilityLinks die niet gerefereerd worden vanuit een kabel- of leiding zijn niet geldig
 • Een utilityNetwork moet minstens een kabel, leiding, leidingelement, containerleiding, containerleidingelement, activity complex, extra informatie (al dan niet aan het netwerk zelf) of extra topografie (enkel de relatie 'heeftExtraTopografieen') binnen 500 meter van de planaanvraagzone bevatten.
  • Validatie op het niveau van een IMKL-pakket blijft onveranderd.
   • Een geldig IMKL pakket moet minstens een kabel, leiding, leidingelement, containerleiding, containerleidingelement, activity complex, binnen 500 meter van de planaanvraagzone bevatten.
IMKL-codes:

Er werden nieuwe IMKL-codes toegevoegd

Verwerking planaanvragen:
 • Wijziging in de manier waarop het planaanvraagproces afgehandeld wordt: kortdurende processen (indienen van een planaanvraag, bevestigen van een planaanvraag, …) werden afgescheiden van langdurende processen (opladen van IMKL, …). Hierdoor kunnen we meer gericht schalen en willen we de performantie van de website en de API verbeteren.

Opgeloste bugs

 

Versie 1.1.1 (productie 04/08/2015)

Webservices

Verstrenging van de IMKL validatie voor ExtraPlan.ligging en ExtraTopografie.ligging.

 • Voor ExtraPlan.ligging is enkel LineString, Polygon en Point toegelaten.
 • Voor ExtraTopografie.ligging is LineString, Polygon, Point en MultiGeometry toegelaten. Voor MultiGeometry is enkel Point, LineString en Polygon toegelaten.

 

Versie 1.1.0 (productie 20/07/2015)

Geen wijzigingen aan webservices.