IMKL-formaat

IMKL is het datamodel dat de kabel- en leidingbeheerders gebruiken om de leidinggegevens aan KLIP door te geven.

Als basis voor het IMKL werd de Europese uitwisselingsstandaard voor kabel- en leidinginformatie (INSPIRE Utility Services, afgekort ‘INSPIRE US’) genomen. Deze standaard werd uitgebreid met een aantal IMKL-specifieke elementen die van belang zijn voor de context van het KLIP. Het model is telkens verschillend naargelang de sector waarin men actief is ( Waterleidingen, Riolering, OlieGasChemicaliën, Elektriciteit, Telecommunicatie, Thermisch, ...), met telkens een eigen symbologie, logica, domains, ... 

Elk antwoord van een kabel- en leidingbeheerder bevat een xml-bestand met daarin de leidinggegevens. De beheerder kan dan nog een aantal extra bestanden (pdf, jpg, png en tiff) meegeven met extra plannen (bijvoorbeeld detailplannen en lengteprofielen) en de antwoordbrieven in.

De verschillende antwoorden van alle betrokken kabel- en leidingbeheerders worden geconsolideerd tot één antwoordpakket en zijn online én offline beschikbaar in een kaartviewer, waarin het GRB, het Grootschalig Referentiebestand, dient als gemeenschappelijke kaartlaag.

Enkel een professionele planaanvrager kan de leidinggegevens ook downloaden in het IMKL-formaat.