Leidinggegevens omzetten naar IMKL

Informatie Vlaanderen doet geen conversie van bestanden naar IMKL.  Om te kunnen antwoorden in KLIP, zal je dus de gegevens van kabels en leidingen eenmalig moeten omzetten naar het IMKL formaat.

Als je zelf wat aan de slag kan met XML, dan kan je zelf een IMKL-conform antwoordpakket maken. De documentatie kan je vinden onder IMKL2.3, er staan ook voorbeeldbestanden ter beschikking.

Je kan ook contact opnemen met een dienstenleverancier die je bij deze conversie kan helpen.  Hier vind je een lijst van de dienstenleveranciers die aangeven te kunnen helpen bij het gebruik van KLIP.

TIP  Met deze tool kan een gebruiker IMKL-pakketten opladen en laten valideren. Bij het opladen doorloopt het pakket de IMKL-validatie. Bij een ongeldig IMKL-pakket krijg je de fouten en waarschuwingen te zien. Is het IMKL-pakket geldig, dan kan je het in de viewer bekijken overeenkomstig het PMKL, met het GRB als achtergrondkaart. Testpakketten staan los van een planaanvraag: er wordt niet nagekeken of de IMKL-data (deels) binnen een planaanvraagzone valt.

De pakketten die je hier oplaadt, worden niet bijgehouden door KLIP.

Leidinggegevens in IMKL omzetten naar een ander formaat

Je kan deze xml-bestanden niet zomaar inladen in een GIS/CAD-pakket. Een aantal pakketten (bijvoorbeeld QGIS) kan de xml-bestanden meteen lezen, meestal is er een vertaalslag nodig naar bijvoorbeeld shapefile of dwg. Wij doen deze vertaalslag niet. Er is wel een lijst met externe dienstenleveranciers die je bij deze omzettingen kunnen helpen.