chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

  Oprichting

  Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

  Ter info: het VAPH is de rechtsopvolger van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH). Die Vlaamse openbare instelling, opgericht bij decreet van 27 juni 1990, kreeg het merendeel van de bevoegdheden van twee nationale fondsen die na de staatshervorming van 1980 aan de Vlaamse Gemeenschap waren overgedragen: het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden en het Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Hulp aan Gehandicapten (Fonds 81).

  • Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 11.06.2004)
   inwerkinggetreden bij
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein (B.S. 31.05.2006)

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van het VAPH, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 maart 2010, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 08.04.2010)

  De rechtspositieregeling van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt verder nog geregeld door:

  • Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
  • Decreet van 30 november 1988 (link naar decreet in Vlaamse Codex) tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 24.12.1988; Err. B.S. 15.02.1989)

  Raad van beroep

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

   Bijkomende of specifieke opdrachten

  Binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 is het VAPH gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van het VAPH.

  Hospitalisatieverzekering

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  • VAPH valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.
  • VAPH valt  onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

  naar boven