chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Wetgevingstechnische regels en formele beginselen van behoorlijke regelgeving in de omzendbrief

  > Wat?

  1) De wetgevingstechniek regelt twee onderscheiden luiken:

  • het INHOUDELIJK luik wordt beheerst door de juridische en de juridisch-technische regels en beginselen die bepalen:

  - WAT/WAT NIET in een regelgevende tekst kan of moet worden bepaald;

  - WELKE soort regelgevende tekst (decreet, besluit van de Vlaamse Regering, MB) moet worden gebruikt;

  - WAAR in de tekst in kwestie (dit is in welke soort bepalingen) moet worden geregeld;

  • het FORMELE luik (de vorm) wordt beheerst door richtlijnen die bepalen HOE iets geformuleerd moet worden in een regelgevende tekst.

  2) De wetgevingstechniek omvat bepalingen over het volgende:

   1° Regels van de wetgevingstechniek:

  Algemeen toepasbare juridische regels, normen en formuleringen die verplicht gebruikt en toegepast moeten worden om de (Vlaamse) regelgeving juridisch-technisch inhoudelijk correct op te stellen en vorm te geven. Die normen en regels zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

  Wat valt niet onder de wetgevingstechnische regels?

  Procedurele bepalingen. Procedurele bepalingen behandelen de procedurele stappen die moeten worden genomen om de regelgeving rechtsgeldig tot stand te brengen. 

   De formele beginselen van behoorlijke regelgeving:

  Beginselen van behoorlijke regelgeving zijn de elementaire eisen waaraan elke normering, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan, moet voldoen om rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving tot stand te brengen. Er zijn formele en materiële beginselen van behoorlijke regelgeving.

  Definitie formele beginselen:

  De formele beginselen van behoorlijke regelgeving houden voornamelijk verband met de systematiek, de kenbaarheid en de rechtszekerheid van de regelgeving.

  Wat valt niet onder de formele beginselen?

  Materiële beginselen. Deze beginselen zijn van vnl. van toepassing vóór het schrijven van de tekst. Materiële legistiek heeft vooral betrekking op de opportuniteit, het doel, de noodzakelijkheid, en doeltreffendheid van de regelgeving en heeft betrekking op de vraag of regelgeving in het geval in kwestie het meest gepaste rechtsinstrument is om de inhoudelijke doelstelling te verwezenlijken.

  Welke zijn de formele beginselen?

  In de omzendbrief Wetgevingstechniek en op deze webpagina's worden de volgende formele beginselen van behoorlijke regelgeving besproken:

  a) Het beginsel van regelgeving op het juiste niveau 

  Dit beginsel houdt zich voornamelijk bezig met de vraag welk orgaan voor welke materie een bevoegdheid heeft en of die bevoegdheid kan worden gedelegeerd.

  Zie punt 125 punt 126  en punt 127 voor de elementen van dit beginsel die geregeld zijn in de omzendbrief en zie Regelgeving op het juiste niveau voor alle verdere informatie over het beginsel.

  Zie ook decretenBVRMB voor enkele concrete toepassingen

  b) Het beginsel van de normatieve draagwijdte

  Dit beginsel houdt in dat regelgeving alleen uit normatieve bepalingen mag bestaan (zie punt 119, punt 122, punt 123 en punt 124 omzendbrief)

  Zie ook decretenBVRMB voor enkele concrete toepassingen

  c) Het beginsel van kenbaarheid

  Dit beginsel houdt voornamelijk in dat een regel moet kunnen worden gekend door iedereen voor wie hij van belang kan zijn (zie punt 137 omzendbrief) en dat enkel kan worden verwezen naar andere regelgeving onder bepaalde voorwaarden

  Zie ook decreten, BVRMB voor concrete toepassingen

  d) Het beginsel van de duidelijke regelgeving & de formele rechtszekerheid

  Dit beginsel houdt voornamelijk in dat een regeling duidelijk, leesbaar, begrijpbaar en juridisch-technisch rechtzeker moet zijn (zie bijvoorbeeld punt 96 en volgende )

  Zie ook decretenBVRMB voor enkele concrete toepassingen en zie ook 'De taalkundige aanwijzingen in de omzendbrief Wetgevingstechniek'

  > Doel? 

  De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen voor:

  • een kwaliteitsvolle regelgeving die rechtmatig, samenhangend, duidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is
  • een vlottere redactie van de regelgeving door in standaardformules te voorzien waar dat mogelijk is
  • helderheid en juridisch-technische correctheid van alle Vlaamse regelgeving
  • uniformiteit en coherentie van de (Vlaamse) regelgeving
  • een grotere rechtszekerheid

  > Waar te vinden?

  De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving worden behandeld op deze webpagina's en in punt 1 tot en met 4 en titel III (punt 47 tot en met 292) van de omzendbrief wetgevingstechniek.

  De versie van de aanwijzingen die op deze site staat, is altijd van toepassing, tot eventueel een nieuwe omzendbrief zou worden goedgekeurd.

  Je kunt alle wetgevingstechnische regels en formele beginselen van behoorlijke regelgeving hieronder raadplegen:

  • PER NUMMERalle wetgevingstechnische regels & de formele beginselen van behoorlijke regelgeving in de omzendbrief, ingedeeld volgens nummers van de aanwijzingen
  • PER THEMA: indeling volgens de verschillende soorten onderdelen van een tekst

  > Praktische toepassingen en extra informatie 

  1° FORMELE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE REGELGEVING

  a) het beginsel van de duidelijke regelgeving en de formele rechtszekerheid: zie decretenBVR, MB

  b) het beginsel van regelgeving op het juiste niveau: zie decreten, BVRMB

  c) het beginsel van de normatieve draagwijdte: zie decreten,  BVRMB

  d) het beginsel van kenbaarheid: zie decreten,  BVRMB

  2° WETGEVINGSTECHNIEK: zie decreten,  BVRMB

  (link stuurt een e-mail)

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be