chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)

  Oprichting

  Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

  Op 6 februari 2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van een Agentschap Sport Vlaanderen goedgekeurd. Alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken i.v.m. het sportbeleid zijn vanaf 1 januari 2016 samengebracht in één Agentschap Sport Vlaanderen. Door het besluit van de Vlaamse Regering om de beleidsondersteunende opdrachtrond sport te integreren in het agentschap Sport Vlaanderen, werd de naam van het 'Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media' (CJSM) vanaf 1 januari 2017 veranderd in 'Departement Cultuur, Jeugd en Media'.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.06.2006)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de integratie van taken in het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.13/10/2014)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.10/04/2015)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de interpretatie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport vlaanderen. (B.S. 5.10.2016)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het “Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media” in “Departement Cultuur, Jeugd en Media”. (B.S. 7/6/2017)

   

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 

  De rechtspositieregeling van het personeel van het Departement  Cultuur, Jeugd en Media wordt verder nog geregeld door:

  Raad van beroep

  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  Huishoudelijk reglement (link naar de webpagina van de raad van beroep https://overheid.vlaanderen.be/raadvanberoep) van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Bijkomende of specifieke opdrachten

  Arbeidsreglement

  Het arbeidsreglement van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u hier:

  naar boven

  Sociale zekerheid

  naar boven

  Pensioenen

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering (link naar https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering).

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.
  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.