chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)

  Oprichting

  Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.06.2006)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de integratie van taken in het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.13/10/2014)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.10/04/2015)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de interpretatie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport vlaanderen. (B.S. 5.10.2016)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het “Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media” in “Departement Cultuur, Jeugd en Media”. (B.S. 7/6/2017)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van de bijlage bij het BVR van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media. (B.S. 9.10.2017)

   

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd).

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid [Dit reglement werd, in toepassing van artikel I 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, vastgesteld op 29 maart 2006.]

  • Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
   gewijzigd bij
   • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
  • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)
   gewijzigd bij
   • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
   • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid ()
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 13.10.2014)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.23/03/2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van de personeelsleden van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.23/03/2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 tot wijziging van de bijlagen bij het BVR van 13 februari 2015 houdende overdracht van de personeelsleden van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden (B.S. 30/10/2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de overdracht van de personeelsleden van de afdeling Sport van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het agentschap Sport Vlaanderen (B.S. 15.01.2016)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 houdende de overdracht van de personeelsleden van de strategische adviesraad, Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 10/02/2016)

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Kinderbijslagregeling

  Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de RKW.

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit departement kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en AG Insurance. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

  naar boven