GIPOD service API

Met de GIPOD service API kan je GIPOD integreren en koppelen met je eigen systemen. Je kan er werkopdrachten en manifestaties mee aanmaken en beheren, synergie-aanvragen lanceren, synergieën aangaan enz. De GIPOD webapplicatie maakt ook gebruik van deze service API. In principe is dus alle functionaliteit uit de webapplicatie ook aanwezig in de service API, met uitzondering van de functionaliteit voor het automatisch bewaren van werkopdrachten en manifestaties, de routering functionaliteit voor het intekenen van omleidingen (daarvoor maken we gebruik van de Nokia routing API) en het melden van een GRB-afwijking. De GIPOD service API gebruikt SOAP 1.2 voor de uitwisseling van informatie en is beveiligd via WS-Federation.

Wil je enkel GIPOD data raadplegen of heb je plannen voor het bouwen van een applicatie die gebruik maakt van GIPOD data, dan gebruik je beter GIPOD public API (=service voor het verstrekken van informatie). Deze service is niet beveiligd, je hoeft je niet te registreren en is eenvoudiger in gebruik. 

Wil je enkel GIPOD data visualiseren in een GIS-systeem? Gebruik dan de GIPOD public WMS (= WMS gebaseerd op de GIPOD public API). 

Wil je de GIPOD service API gebruiken?

1. Contacteer de Helpdesk Informatie Vlaanderen (informatie.vlaanderen@vlaanderen.be).

Het gebruik van username en wachtwoord is niet langer toegelaten voor nieuwe integraties met de GIPOD webservice. Enkel integraties via een certificaat zijn toegelaten.   De procedure verloopt standaard als volgt:

  1. Je levert ons een niet self-signed certificaat aan zonder private key, en zegt welk emailadres en welke organisatie daar aan gekoppeld moet worden, en welke rollen de gebruiker moet hebben.
  2. Wij installeren het certificaat in beta, en van daaruit kunnen de integratietesten starten.
  3. Na succesvolle integratie installeren wij het certificaat in productie, en verwijderen dit uit beta (Let op, indien je dus in beide omgevingen wil kunnen blijven werken, zal je dus twee certificaten nodig hebben).

Indien je niet snel kan beschikken over een certificaat in productie of externe test, dan kan je ook nog altijd voor de integratie testen je EID certificaat gebruiken op je development machine. De developer zal dan wel telkens zijn pincode moeten ingeven bij iedere call.

Download en installeer de EID middleware:

  1. http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/   
  2. Open EID viewer

Klik op certificates, en exporteer het certificaat "Jouw Naam (Authentication)" naar der bestand, Zip dit .DER bestand en stuur dit door naar ons.

Wij installeren dit certificaat dan als zijnde getrust.  We kunnen gerust naargelang de gekozen programmeeertal je voorbeeldcode aanleveren voor het inloggen met EID. 

2. Leer hoe je een met WS-Federation beveilgde service aanroept. We hebben hiervoor twee frameworks gebouwd die het proces vergemakkelijken. Eén voor .NET en één voor JAVA. Je vindt alle informatie op https://auth.vlaanderen.be/framework. Je kan er ook de frameworks downloaden.

3. Consumeer de GIPOD service. Tip: roep eerst een eenvoudige methode zonder parameters aan (vb. GetListLand), en pas als dat lukt de meer complexe (vb. CreateWerkopdracht).

GIPOD heeft twee omgevingen, een productie omgeving en een bèta omgeving. Deze twee omgevingen zijn volledig van elkaar gescheiden. De bèta omgeving maakt gebruik van de bèta security omgeving. Heb je een applicatie ontwikkeld tegen de bèta omgeving en wil je in productie gaan, dan heb je een productie account nodig. Ben je zover, dan neem je best contact op het de Helpdesk Informatie Vlaanderen (informatie.vlaanderen@vlaanderen.be).

Bèta omgeving

Productie omgeving