Gegevensuitwisseling via MAGDA

Het MAGDA-platform zorgt er voor dat gegevens uit authentieke bronnen – databanken op een veilige manier kunnen opgehaald worden. Verschillende Vlaamse en federale databanken worden via MAGDA-diensten ontsloten en bieden unieke persoons- en ondernemings- en kadastergegevens aan. Administratieve toepassingen kunnen hier handig gebruik van maken zodat burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar moeten maken. Dat levert grote voordelen op het vlak van efficiëntie, correctheid en tevredenheid.

Ontdek hier welke gegevens door de MAGDA-diensten aangeboden worden en hoe uw toepassingen en systemen op het MAGDA-platform kunnen aangesloten worden.

Heeft u een vraag tot verdere informatie?

MAGDA gegevens- en dienstenaanbod

Via het MAGDA platform kunnen gegevens uit verschillende authentieke bronnen opgevraagd worden via verschillende webservices.

Daarom kan je het MAGDA-aanbod ook uit verschillende invalshoeken bekijken en doorzoeken.

Aansluitingsprocedure MAGDA-diensten

U kan gebruik maken van het MAGDA dienstenaanbod door u aan te sluiten op het MAGDA platform. Daarvoor doorloopt u de administratieve en technische stappen van de aansluitingsprocedure.

1
Vraag tot informatie
2
Business integratie
3
Planning en middelen
4
Toelatingsproces

5
Dienst in test
6
Dienst in productie

7
In gebruik name

Wat is exact gewenst?
Wat is de doelstelling?

Welke planning is mogelijk voor Informatie Vlaanderen?

Machtigingsproces

Testen uitvoeren in testomgeving

Testen uitvoeren in productieomgeving

Welke webdiensten?

Welke ontwikkelingen zijn nodig?

Ontwikkeling nieuwe diensten

Bug fixing

Bug fixing

Welke timing?

Is co-financiering mogelijk?

Configuratie aan de bron

Intake verslag invullen en uploaden

Filters bouwen voor bronnen

Opzetten beveiliging

MAGDA in de praktijk

Contact

MAGDA-helpdesk

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
België
E-mail
View in google maps