chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ondernemingsplan

  De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2014 de nota  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019'  goed, waarin wordt beslist dat de beheers- en managementovereenkomsten vanaf 2015 worden geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. Er wordt daarom een nieuw model voorzien voor het ondernemingsplan. Dit beschrijft nog steeds de doelstellingen die de entiteit het komende jaar wil realiseren, samen met de acties die daartoe opgezet worden. De planlasten voor de entiteiten worden echter verminderd, zowel bij het opstellen (i.e. de opmaak en inhoud wordt eenvoudiger) als bij het opvolgen ervan (i.e. de rapportering kan op een geautomatiseerde manier gebeuren).

  De ondernemingsplannen worden opgemaakt door de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) met en zonder rechtspersoonlijkheid en de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) van publiek recht.  

  Het ondernemingsplan blijft de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. Voor de planning en evaluatie van de leidend ambtenaar wordt dus geen afzonderlijk planningsdocument opgesteld, tenzij voor specifiek persoonlijke en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht onder PLOEG-TOP.

  Beleid

  De Vlaamse Regering besliste op 16 november 2012 over de inhoud en de implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering. Bekijk de oude beslissing van de Vlaamse Regering.

  Op 5 december 2014 keurde de Vlaamse Regering de nota  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019'  goed. Hierin werd een beslissing genomen over het nieuw model voor het ondernemingsplan. Raadpleeg ook de  bijlage over de inhoud van het ondernemingsplan  en de  bijlage over het project doelstellingenmanagement .

  De afschaffing van de beheersovereenkomsten en de vervanging door ondernemingsplannen leidde ook tot een wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. Raadpleeg het  decreet tot wijziging  en de  memorie van toelichting .

  Ondersteuning

  Raadpleeg de veelgestelde vragen rond het ondernemingsplan.