Ondernemingsplan

De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2014 de nota 'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' goed, waarin wordt beslist dat de beheers- en managementovereenkomsten vanaf 2015 worden geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. Er wordt daarom een nieuw model voorzien voor het ondernemingsplan. Dit beschrijft nog steeds de doelstellingen die de entiteit het komende jaar wil realiseren, samen met de acties die daartoe opgezet worden. De planlasten voor de entiteiten worden echter verminderd, zowel bij het opstellen (i.e. de opmaak en inhoud wordt eenvoudiger) als bij het opvolgen ervan (i.e. de rapportering kan op een geautomatiseerde manier gebeuren).

De ondernemingsplannen worden opgemaakt door de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) met en zonder rechtspersoonlijkheid en de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) van publiek recht.  

Het ondernemingsplan blijft de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. Voor de planning en evaluatie van de leidend ambtenaar wordt dus geen afzonderlijk planningsdocument opgesteld, tenzij voor specifiek persoonlijke en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht onder PLOEG-TOP.

Beleid

De Vlaamse Regering besliste op 16 november 2012 over de inhoud en de implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering. Bekijk de oude beslissing van de Vlaamse Regering.

Op 5 december 2014 keurde de Vlaamse Regering de nota 'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' goed. Hierin werd een beslissing genomen over het nieuw model voor het ondernemingsplan. Raadpleeg ook de bijlage over de inhoud van het ondernemingsplan en de bijlage over het project doelstellingenmanagement.

De afschaffing van de beheersovereenkomsten en de vervanging door ondernemingsplannen leidde ook tot een wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. Raadpleeg het decreet tot wijziging en de memorie van toelichting.

Ondersteuning

Op 12 januari 2015 werd een infosessie over het ondernemingsplan georganiseerd. Hier kwamen de nota over het opvolgen van doelstellingen, de aanpak van het ondernemingsplan en de link met het monitoringssysteem VO aan bod. Het programma en de presentaties kan u hier raadplegen.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen rond het ondernemingsplan.

Contact

Dieter Vanhee
Departement Kanselarij en Bestuur
Ondersteuning Center of Government
Dieter.vanhee@kb.vlaanderen.be

Sarah Erauw
Departement Kanselarij en Bestuur
Ondersteuning Center of Government
sarah.erauw@kb.vlaanderen.be