Suborganisaties

Hier is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een hoofdtoegangsbeheerder van het organisatieniveau en een toegangsbeheerder van het sub-organisatieniveau. Beiden hebben eenzelfde functie maar op een andere schaal, en daardoor is de inhoud van de schermen soms verschillend.

Het tabblad 'suborganisaties' op het organisatieprofiel geeft namelijk een overzicht van de suborganisaties die werden aangemaakt onder ‘deze organisatie’.

  • Wanneer je aanlogt als hoofdtoegangsbeheerder dan refereert 'deze organisatie' naar het hoogste niveau binnen de organisatie.
  • Log je aan als toegangsbeheerder van een suborganisatie, dan refereert 'deze organisatie' naar je suborganisatie. Het tabblad 'suborganisaties' is ook daar aanwezig en geeft een overzicht van de suborganisaties die al onder dit niveau werden aangemaakt, m.a.w. de suborganisaties van de suborganisatie.

Hierboven het organisatieprofiel van een hoofdtoegangsbeheerder.

Hierboven het organisatieprofiel van een toegangsbeheerder op suborganisatieniveau.

Een klik op de naam van de suborganisatie brengt je – in het geval die ooit werd aangemaakt - nog een niveau dieper in de structuur. Het getal tussen haakjes geeft al een hint hoeveel suborganisaties er daar werden aangemaakt. Als dit diepere niveau niet werd aangemaakt dan brengt de link je naar het profiel van de suborganisatie met de contactinformatie, de gebruikers en de rollen. Kijk het pad na in de linker bovenhoek om te verifieren op welk niveau je zit.

Noot:

Het al dan niet aanwezig zijn van diepere niveaus staat volledig los van het effectieve organogram binnen jouw bedrijf. Het wijst enkel op een eenvoudige structuur binnen het toegangsbeheer. Hoe meer gebruikers je dezelfde set van rollen kan geven, hoe eenvoudiger de opbouw van het toegangsbeheer, en hoe gemakkelijker voor gebruik en onderhoud van de module.